Nieuwe sporen bewoning Azeler Es ontdekt

DELDEN Sporen van een boerderij uit de tijd vlak nadat de Romeinen uit ons land vertrokken zijn ontdekt in de bodem bij de Graesweg ten noorden van de Azeler Es. "Het gaat om een vrij bijzondere vondst", zegt Huub Scholte Lubberink van Raap Oost Nederland uit. "Na de Romeinse tijd liep Oost-Nederland leeg mogelijk door ziektes of epidemieën. "Het aantal bossen groeide flink." Toch zijn uit die tijd sporen van een mogelijke nederzetting gevonden op het noordelijk deel van de Azeler Es. Waterputten, kuilen en een deel van een boerderij zijn opgegraven bij de aanleg van de gasleiding tussen Epe in Duitsland en het verdeelstation in Bornerbroek.

Uit onderzoek in het laboratorium blijkt nu dat het hout van een waterput uit de zevende eeuw stamt. "Dat lezen we af in de jaarringen." Uit dezelfde tijd is eerder alleen een vondst van een boerderij gedaan in Enschede en van een nederzetting bij Hezingen bij Mander in Dinkelland, aldus Huub Scholte Lubberink.

Archeologen ontdekten zeven jaren geleden aan de zuidkant van de Azeler Es, niet ver van de Twickelboerderij Graes, twaalf voorwerpen van Romeinen. Dit was de grootste vondst van bronzen voorwerpen van Romeinen in Twente. Het ging om schroot dat waarschijnlijk bijeen lag om te worden omgesmolten.

Volgens het Archeologisch Adviesbureau Raap Oost Nederland is de Azeler Es vrijwel onafgebroken bewoond gebleven vanaf de vroege ijzertijd, 800 voor Christus. Er zijn onder meer spiekers voor de opslag van graan gevonden. Bij de aanleg van de snelweg in 1978 is aan de Azelerbeek veel verbrand hout opgegraven en een molenkolk ontdekt. Het gaat mogelijk om de watermolen van Graes die verwoest is in de Tachtigjarige Oorlog en nooit meer werd herbouwd.

Bij de laatste opgraving zijn ook twee graven ontdekt uit de vroeg Romeinse tijd. Dit gebeurde ten zuiden van de Graesweg. Bij één van de gecremeerde doden is een grote bronzen mantelspeld of fibula gevonden. Vooral Romeinse soldaten droegen het voorwerp van dit type uit de eerste eeuw van onze jaartelling.