Dwangsom Agrowin werkt al enkele jaren zonder benodigd certificaat

‘Firma weigert keuren systeem tegen brand’

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bedrijf Agrowin dat handelt in agrarische producten voor de groothandel aan de Haven 2 in Goor een zogeheten last onder dwangsom opgelegd.

GOOR Het bedrijf Agrowin heeft volgens de gemeente Hof van Twente een bestrijdingssysteem geďnstalleerd tegen branden dat niet is goedgekeurd. De eigenaar van het bedrijf is daardoor in overtreding van één van de voorschriften uit de verleende milieuvergunning. Het bedrijf heeft een opslagcapaciteit van bestrijdingsmiddelen van meer dan tien ton. Een erkende inspecteur moet op grond van de voorschriften het bestrijdingssysteem voor brand elk jaar keuren.

Het gemeentebestuur stuurde op 7 oktober 2008 een brief aan het bedrijf waarin stond dat de Vrom-inspectie constateerde bij een bezoek aan het bedrijf dat het brandbestrijdingssysteem niet is gekeurd. Ongeveer zes weken later vroeg het gemeentebestuur het bedrijf nog een keer om een keuringsrapport. In de brief kreeg de eigenaar van het bedrijf ook een waarschuwing dat hij of zij een zogeheten last onder dwangsom kan verwachten als niet uiterlijk op 1 maart 2009 het systeem is gekeurd.

Begin 2010 kreeg het bedrijf opnieuw bezoek. Een vertegenwoordiger van het bedrijf zou toen hebben gezegd dat het keuringsrapport binnen zes weken op de post gaat. Maar enkele maanden later deelde een medewerker van het bedrijf telefonisch mee dat de geconstateerde tekortkomingen nog niet zijn verholpen. Het gemeentebestuur heeft op 26 januari Agrowin nogmaals op de overtreding gewezen. Bij de laatste keuring begin dit jaar kon het bedrijf weer geen keuringscertificaat overleggen ‘om organisatorische en bedrijfseconomische redenen’. Rapporten van het jaarlijkse onderhoud waren wel aanwezig. Volgens de directie van het bedrijf zou daaruit moeten blijken dat het systeem goed functioneert. Maar het gemeentebestuur vindt dat dit iets anders is dan een keuringscertificaat. Afgesproken is toen dat de directeur van Agrowin voor 21 februari van dit jaar het voorgeschreven certificaat alsnog overhandigt. Maar dit is nog steeds niet gebeurd.

Na twee jaar waarschuwen is nu de maat vol voor het gemeentebestuur. Het college sommeert het bedrijf voor 1 juni 2011 de overtreding ongedaan te maken. Dan moet het certificaat van het brandbestrijdingssysteem bij de gemeente liggen. Gebeurt dat niet dan krijgt Agrowin 15.000 euro boete.

‘Certificaat hebben we wel degelijk’

Directeur Henk Houwers van Agrowin zegt dat zijn bedrijf wel degelijk het benodigde certificaat heeft voor het brandbestrijdingssysteem. Maar door interne verbouwingen was er vertraging ontstaan en had het geen zin een certificaat aan te vragen. „Alles werkt honderd procent”, zegt Houwers die naar eigen zeggen nog niet op de hoogte is van het collegebesluit zijn bedrijf een dwangsom op te leggen.