Tekort bedrijfsterreinen in Markelo en Hengevelde

GOOR Er is een tekort aan bedrijfsterreinen in Markelo en Hengevelde. Het aanbod in Goor is voldoende. E. Hoppenbrouwer van de Stec Groep concludeert dit naar een grondig onderzoek van industriegrond in de gemeente Hof van Twente. In de overige kernen is geen noodzaak bedrijventerreinen uit te breiden. Twee industrieterreinen aan het Twentekanaal, het gebied rond Eternit en de industrieweg in Markelo, moet de gemeente herstructureren.

Leden van de commissie fysiek uitten deze week hun bezorgdheid over Zenkeldamshoek bij Goor dat grotendeels braak ligt. Commissielid Ellen te Riele van de VVD probeerde als belangstellende ondernemer informatie te verzamelen over de Zenkeldamshoek en ontdekte dat ze slechts met veel moeite iemand aan de veren kon komen. "Dat kan veel beter", zei Te Riele. "De rode loper moeten we uitrollen wanneer een ondernemer belangstelling toont voor de vestiging van zijn bedrijf in Zenkeldamshoek."

Wethouder Josh Sijbom wil op korte termijn de bereikbaarheid van ambtenaren die over Zenkeldamshoek gaan verbeteren. Hij erkende dat een groot deel van het gebied nog onbebouwd is. Maar hij vindt de situatie nog niet onrustbarend. Hij verwacht dat het college dit jaar nog de bouwvergunning afgeeft voor de vestiging van een energiecentrale dat electriciteit en biogas produceert uit reststoffen van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Morsink tweewielers breidt zijn zaak binnenkort uit op Zenkeldamshoek. Sijbom verwacht dat de komende jaren een aantal garagebedrijven verhuist naar het industrieterrein bij Goor. Sijbom was het met vragen van Eric Rikkert van het CDA eens dat de eisen in het bestemmingsplan over de maximaal te bebouwen deel op een kavel wel heel streng was. "Misschien moeten we iets soepeler zijn", zei de wethouder die ook wil onderzoeken of de gemeente een zogeheten ondernemersloket moet openen. Hij wil onderzoeken waarom de gemeente Wierden industriegrond, met name aan de snelweg A1 bij Enter, voor een lagere prijs aanbiedt. Gerda Bruins van de VVD suggereerde dat de wethouder een lijstje met actiepunten zou maken voor de volgende vergadering.