Diepenheim wil woonzorgcomplex

DIEPENHEIM Onbegrijpelijk onverteerbaar, woorden schieten bijna te kort. Al twee keer eerder luidde de ouderenbond ANBO Diepenheim (340 leden) de noodklok. Want het woonzorgcomplex (wozoco) in Diepenheim moet er snel woningen bij krijgen. Al meer dan tien jaar praten betrokkenen er over. Een plan voor de nieuwbouw van vijftien woningen ligt klaar. Maar afgelopen week is een streep door de plannen gehaald. "De corporatie dropt uit het niets een onderzoek waaruit zou blijken dat een uitbreiding niet nodig is", zegt voorzitter Wim Knoop van de ANBO. "Dat wil er bij echt niet in. We hebben elf urgente gevallen en twaalf mensen die binnen afzienbare tijd in aanmerking willen komen voor een plek in een wozoco." Wim Knoop heeft voor de zekerheid de cijfers nog maar eens opgevraagd bij de stichting Welzijn Ouderen.

En hij haalt de woonvisie 2009-2013 er ook nog eens bij. "Er is geen sprake van een overschot aan woningen in Diepenheim. 'Risico van leegstand is niet aan de orde', meldt de woonvisie. "Ik heb de indruk dat het rapport van Viverion de gemeente goed uit komt", sneert Bernhard Ziel die als oud-wethouder van de gemeente Diepenheim twaalf jaar geleden al werkte aan plannen voor de uitbreiding van het wozoco. "Ze hebben het gewoon laten lopen. Ze hielden ons aan het lijntje."

"We willen graag intramurale zorg in Diepenheim", vervolgt Bernard Ziel. "Zorg geconcentreerd op één punt met een ontmoetingsruimte zodat mensen niet thuis vereenzamen." "Nu moeten ouderen die dementeren naar bijvoorbeeld Delden en Markelo", legt Wim Knoop uit. "Maar het is fout mensen in die situatie uit hun sociale omgeving weg te halen. Daar is iedereen het over eens." Wim Knoop weet waar hij over praat. Hij heeft zelf een broer die dringend zorg nodig heeft.

Wim Knoop en Bernard Ziel vinden dat het college zich te makkelijk neerlegt bij het rapport van Viveron waarin kortweg staat dan in 2025 honderd huizen leegstaan door de vergrijzing. Viverion wil liever bestaande huizen opknappen in plaats van nieuwe woningen bijbouwen. "Het is maar net hoe je de onderzoekers aanstuurt", zegt Bernard Ziel. Het tweetal vindt dat het college op zoek moet naar een andere corporatie die het wozoco wel wil uitbreiden. "Er zit een hele filosofie achter", vertelt Wim Knoop. "Het binnenste buiten bos komt er, de kinderopvang en de school staat er naast. Jong en oud ontmoeten elkaar in deze omgeving. Dat is heel belangrijk bijvoorbeeld ook voor de beeldvorming over het ouder worden onder jongeren."