Wichelroedeloper van Twickel beloond met koninklijke medaille

DELDEN Wie een mooi geschenk zoekt voor de kerstdagen moet eens in de boekenwinkel zoeken naar het werk Herinneringen aan de Twickelerlaan. Het meer dan honderd pagina’s tellende werk met veel kleurenfoto’s verhaalt over bijzondere gebeurtenissen die vooral voor Deldenaren en oud-Deldenaren herkenbaar zijn. Een aardig verhaal gaat bijvoorbeeld over wichelroedeloper Herman ter Horst die in een handomdraai een bron vond die belangrijk was voor de watervoorziening bij de boerderij. „Hij kon met behulp van een ijzerdraad een plek aanwijzen waar geboord en gegraven moest worden.”

Wanneer Twickel een nieuwe boerderij bouwde ging Herman ter Horst met de opzichter mee om een goede plek aan te wijzen. „Het wateronderzoek beperkte zich niet tot Twickel. Zelfs de Haagsche Courant wijdt er in 1927 een artikel aan met foto’s: ‘de waterzoeker, de heer Ter Horst uit Delden aan het werk op het terrein van de firma Lenderink te Zutphen’. Ter Horst begon bij Twickel als staljongen toen hij zestien was. In 1950 ging hij op 73-jarige leeftijd met pensioen. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding.

Twickel kende zelfs een Engelse wichelroedeloper. De kwaliteit van de wellen die hij vond was echter slecht en het water was niet te drinken. Maar er waren nog meer mensen met een bijzondere gave. „Begin vijftiger jaren was het de gewoonste zaak van de wereld dat Hengeveld, de toenmalige timmerbaas van Twickel, een wichelroedeloper inschakelde voor het vinden van meer en beter drinkwater bij talrijke boerenbedrijven. In die tijd stonden jachtopzichter Johan Busscher en vooral ook Dina Willemsen-Laarhuis van erve Dubbelink havezate bekend om hun gave. Ook Johan Holterman, bouwkundig opzichter van Twickel tot 2004, beschikte over de gave wellen en wateraders op te sporen met behulp van een wichelroede.

Indrukwekkend zijn ook de verhalen over wat zich afspeelde tijdens de bevrijding rond de Twickelerlaan. Bij de kasteelboerderij doden Duitsers De Boer die klaagde over het slachten van een hert. En op de rentmeesterij op de hoek met de Hengelosestraat kwam de dochter van de rentmeester Cecilia Bitter en een evacué, Dudok van Heel, om het leven bij een granaatinslag. De rentmeester meende dat de gang veiliger was dan de kelder.