Deelnemen aan Welzijn Ouderen gaat meer kosten

DELDEN Deelnemers aan de activiteiten van de stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente gaan volgend jaar meer betalen. De gemeente Hof van Twente maakt een nieuwe afweging over de hoogte van de welzijnssubsidies in het kader van een nieuwe bezuinigingsronde. De eigen bijdrage in de Hof van Twente komt in de kernen en op het platteland bovendien op hetzelfde niveau te liggen.

„Er zijn grote verschillen tussen de verschillende kernen en buurtschappen en de verschillende activiteiten. Met een prijsverhoging kunnen we de activiteiten in stand houden”, zei directeur Ida Luttikholt van de stichting Welzijn Ouderen deze week in haar toespraak ter afsluiting van het jaar. „Als we het niet doen zullen er onvermijdelijk activiteiten verdwijnen.”

Luttikholt roemde het werk van de vrijwilligers. „Ouderen ervaren u als een waardevolle ondersteuning, een klankbord en vangnet. Wij beschouwen u als het cement in Hof van Twente. Deze verbinding met mensen staat als een huis.” In verschillende plaatsen heeft zij deze toespraak gehouden. Bentelo volgt nog op 27 december. De stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente bestaat drie jaar.