Vitens wil twee dertien meter hoge panden bouwen

GOOR Vitens heeft plannen om de waterzuivering in Goor en Markelo onder handen te nemen. Het bedrijf verplaatst de zuiveringsfunctie van het productiebedrijf Herikerberg naar Goor. Daar gaat ook het ontharden van het water gebeuren. Om dit alles te realiseren moet het productiebedrijf aan de Markeloseweg in Goor worden uitgebreid. Het gaat om 2900 vierkante meter extra bebouwing, waaronder twee gebouwen van dertien meter hoog.

Reden voor de vernieuwing is omdat Vitens leveringszekerheid van betrouwbaar drinkwater wil waarborgen voor de toekomst. Het productiebedrijf voorziet de gemeente Hof van Twente voor een belangrijk deel van drinkwater. Een deel van de productie wordt doorgeleverd naar Hengelo, Almelo en Enschedevia het doorleveringstation in Delden. Vitens heeft eind november een informatieavond gehouden voor omwonenden en geďnteresseerden. Daar is een klankbordgroep gevormd, die informatie over de werkzaamheden en bouwactiviteiten uitwisselt. De klankbordgroep vormt een platform om geluiden uit de omgeving op te vangen.

Niet iedereen is blij met de bouwplannen van Vitens. Henk Hesselink uit Goor vindt de plannen van Vitens te grootschalig en stuurde een brief naar het bedrijf en naar de gemeente Hof van Twente. Daarin schrijft hij dat er andere, betere, mogelijkheden zijn om de activiteiten te innoveren. „Maar niet op deze manier, omdat dit het landschap aantast.”

Volgens Hesselink is er een alternatief waardoor de omgeving van de watertoren in Goor haar landelijke karakter behoudt. De productiebedrijven zijn volgens hem fabrieken die op het industrieterrein thuishoren. „En zeker niet aan de rand van de bebouwde kom in een landelijke omgeving.” De Gorenaar hoopt dat de gemeente en het bedrijf alles goed overwegen voor een besluit wordt genomen. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich binnenkort over de plannen. „Het is een kwetsbaar gebied”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. „Daarom wordt de situatie goed bekeken.” Voordat de bouw kan beginnen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.