Vader speelt eigen rechter en pakt pestkop aan

GOOR Uitschelden, pesten, chantage, beledigingen en bedreigingen tussen leerlingen onderling komen elke maand één of misschien enkele keren voor in de scholengemeenschap Waerdenborch in Goor en de scholengemeenschap Twickel in Delden.

Hetzelfde vergrijp tussen scholieren en personeel van de scholen komt slechts enkele keren per jaar voor in beide scholen. ‘Buitensporige incidenten’ zijn niet gemeld. Dat blijkt uit een evaluatierapport van de gemeente Hof van Twente.

In Delden kwamen fysiek geweld en beschadiging of diefstal enkele keren per jaar voor. Eén keer is een ouder de klas van zijn dochter binnengestormd. Hij vroeg haar wie haar had gepest. Nadat zij de jongen aanwees pakte de vader hem stevig beet, drukte hem tegen de muur en waarschuwde hem dit nooit weer te doen. Het incident is gemeld bij de politie. Maar er is geen aangifte gedaan. De scholengemeenschap Twickel zegt dat het aantal incidenten tussen de school en ouders is toegenomen. De jeugdagent houdt de tendens samen met de school in de gaten.

De scholen, de gemeente, de politie, het bureau Halt en het openbaar ministerie werken sinds kort samen om de veiligheid op scholen in het voortgezet onderwijs te verbeteren. De partijen hebben hiervoor vorig jaar een convenant getekend. Onlangs zijn de resultaten geëvalueerd. Pas vanaf 1 augustus volgend jaar voert het rijk de incidentenregistratie landelijk in. Alle scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs moeten dan een registratie bijhouden.

Uit het evaluactierapport blijkt dat leerlingen in de Waerdenborch docenten enkele keren beledigden. Ook discriminerende opmerkingen en diefstal tussen leerlingen onderling gebeurden enkele keren. Twee leerlingen zijn geschorst. Van fysiek geweld is geen sprake. Om herhaling van een incident te voorkomen zoeken betrokkenen waarom iemand afwijkend gedrag vertoond en zonodig doorgestuurd voor hulp.