Motie CDA tegen varkenscluster

MARKELO De mogelijke komst van een cluster van zes grote varkenshouderijen naar de Markelosebroek heeft veel weerstand opgeroepen. Nu het CDA haar mening herziet lijkt een ruime meerderheid in de raad zich af te tekenen tegen de plannen.

21 februari 2011

Het Varkenscluster gaat er waarschijnlijk niet komen in de Markelosebroek. Het CDA maakte onlangs bekend dat het tegen de komst van een meer dan twintig hectare groot terrein is waar zes grote veebedrijven, waarschijnlijk voor varkens, zou komen. De partij komt op 3 maart in een extra raadsvergadering met een motie waarin het CDA de komst van het varkenscluster afwijst. Een ruime meerderheid in de raad is nu tegen de komst van het cluster.

Mede-initiatiefnemers Johan Pegge van Gezinsbedrijven Plus, de initiatiefnemer van het Varkenscluster Markelosebroek, is ‘natuurlijk niet blij’ met de ommezwaai van het CDA. “Maar we gaan voorlopig door op de ingeslagen weg”, zegt Pegge. Hij wil eerst weten of de nieuwe argumenten van de christendemocraten hout snijden en wacht de discussie in de raadsvergadering af. “Wij voldoen aan alle voorwaarden en gooien de handdoek nog niet in de ring.” Pegge bevestigt de uitspraak van wethouder Josh Sijbom dat er al intentieovereenkomsten met plaatselijke veehouders is getekend.

Volgens woordvoerder Rudi Buschers van het CDA mogen wat hem betreft plaatselijke veehouders verhuizen naar een ander terrein wanneer er sprake is van een maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld als een varkenshouderij wil uitbreiden en voor veel stankoverlast zorgt in de directe omgeving. Van het oorspronkelijke Varkenscluster blijft volgens Buschers nog een terreintje over van enkele hectare groot, net genoeg voor de komst van een varkenshouderij.

Het CDA kwam onlangs terug op haar standpunt toen ook het provinciale CDA over stag was gegaan. De partij vond de concentratie van de bedrijven niet goed voor de gezondheid van mens en dier en wees de mogelijke komst van bedrijven uit andere provincies af, zoals uit Brabant waar al een groot aantal varkenshouderijen is gevestigd. “Het gaat om een stapeling van argumenten en dan kunnen we beter niet blijven wachten tot na de verkiezingen met het bekendmaken van ons gewijzigde standpunt”, zegt Buschers. Fred Rijkens van de PvdA kondigt aan ook met een motie te komen in de raadsvergadering. In de motie staat dat de gemeente de voorbereidingen voor een bestemmingsplanwijziging onmiddellijk staakt. Pas als het CDA die motie steunt geloof ik dat ze oprecht van hun geloof zijn gevallen aldus Rijkens.

Wethouder Josh Sijbom onaangenaam verrast

‘Ommezwaai ronduit lomp’

GOOR Hof van Twente kan claims verwachten van ondernemers in de intensieve veehouderij als het CDA tegen de komst van het Varkenscluster Markelo blijft. De christendemocraten verrasten deze week vriend en vijand met een nieuw standpunt.

Wethouder Josh Sijbom spreekt de bewering van het CDA dat er geen belangstelling zou zijn voor verplaatsing naar het vele hectaren grote terrein in Markelosebroek met klem tegen. „Er zijn al vijf voorlopige contracten getekend”, zegt Sijbom. „De deelnemers hebben kosten gemaakt om het plan tot ontwikkeling te brengen. Denk aan de voorbereidingen voor een Mer-procedure. Ik verwacht dat ondernemers schadeloos willen worden gesteld als het plan door de ommezwaai van het CDA toch niet doorgaat.”

Sijbom is onaangenaam verrast toen het CDA na afloop van een vergadering rond kwart voor één ‘s nachts de verandering van standpunt bekendmaakte. „De Landbouw Ontwikkelings Gebieden (Log’s) tellen knellende regels. Daar moeten we over praten”, zegt de wethouder. „Maar dat een partij daar nu de stekker uit trekt daar ben ik pissig over. Ik wil daar over praten met de CDA-wethouders.” Sijbom verwijst ook naar de besluitvorming rond landgoed Hof van Twente waar het CDA ook op het laatste moment uitstapte.

Sijbom is met name boos omdat de verandering van standpunt van de coalitiepartner als een donderslag bij heldere hemel kwam. „De VVD en het CDA zijn samen in het college gestapt. Dat ze nu zonder overleg meedelen tegen de komst van het varkenscluster te zijn vind ik lomp.” Sijbom belde direct zijn VVD-gedeputeerde Piet Jansen over de financiële consequenties van het eventueel schrappen van het plan voor de megastallen. Jansen liet Sijbom weten dat zijn collega CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk op een andere lijn zit dan zijn partijgenoten in Hof van Twente. „Rietkerk is tegen de komst van varkensflats, niet tegen de mega-stallen.”

Varkenscluster Nee: ‘Zwolle’ verbergt iets

Vier jaar geleden voelden ze zich overvallen, nu besodemieterd. Het bestuur van Vereniging Varkenscluster Markelo Nee heeft het vertrouwen in het provinciebestuur totaal verloren. In Zwolle houden ze iets verborgen is de harde beschuldiging.

9 november 2010

MARKELO„Zij houden stukken achter, ontkennen het bestaan van rapporten, erkennen voor de bestuursrechter dat een bepaald dossier er dan toch wel is, maar zeggen vervolgens tegen ons dat ze het niet kunnen vinden”, zegt voorzitter Aarnt Jan Heilersig van de vereniging. „Pas als we heel veel moeite doen, bijvoorbeeld met de wet openbaarheid van bestuur dreigen, naar de rechter stappen en als het echt niet meer anders kan, komen zij met informatie. Maar dan staat het niet in hun elektronisch systeem,” voegt secretaris Wendeline Akkersdijk eraan toe. „Ook hebben ze niets op papier staan. Ze doen al het mogelijke om tijd te rekken.” Het bestuur stapt nu naar de Raad van State, het hoogste rechtscollege van ons land.

Het begon allemaal vijf jaar geleden. Bewoners van de Enkelaarsweg, de Visschersdijk en de Grote Goorsdijk kregen uitnodigingen. De provincie kondigde aan ruimte te willen vrijmaken in de Markelosebroek voor de vestiging van vier varkensbedrijven met in totaal 1200 zeugen. Ze moeten verhuizen omdat ze nu te dicht bij kwetsbare natuurgebieden staan. „Via, via kwamen wij erachter dat ‘Zwolle’ binnen een half jaar al grond had gekocht van een bewoner,” zegt Heilersig. „Dit werd geheim gehouden. Op 26 september 2006 is de akte gepasseerd bij de notaris. Dat ontdekten wij via het kadaster.”

Op de tweede bijeenkomst, twee maanden later, verzamelden actievoerders uit de Markelosebroek honderd handtekeningen tegen de plannen, met als doel de gemeenteraad onder druk te zetten. „Want de plannen voor het varkenscluster werden telkens groter en groter. Volgens de laatste gegevens zouden er niet 1200 zeugen maar meer dan 100.000 varkens moeten komen. Speciale luchtwassers moeten de stank tegenhouden. „De initiatiefnemer, de stichting Gezinsbedrijf Plus, zou voor de voorbereidingskosten twee ton subsidie kunnen krijgen van de provincie”, vertelt Heilersig. „Maar een rapportage van zo’n subsidieverzoek is er niet, wordt ons gezegd. Een dossier met grondtransacties willen zij niet openbaar maken omdat daarin gegevens zouden staan die het economisch belang van de provincie schaden, want boeren uit de omgeving kunnen dan de restgrond voor een betere prijs bemachtigen. Al met al klopt er iets niet. Voor ons staat vast dat de provincie iets te verbergen heeft.”

De omwonenden hopen ook op steun van de gemeenteraad. Ze hebben de indruk dat steeds minder raadsleden voor de komst van het varkenscluster zijn, omdat zo’n groot bedrijf de vleesprijzen nog verder drukt. Kleine boeren wordt op deze manier de nek omgedraaid. „De provincie wil het plan toch doorzetten want het is kennelijk een prestigekwestie geworden.”