VVV en gemeente nog niet op één lijn

Directeur weigert akkoord te gaan met besluit bezuiniging

3 december 2010

DELDEN Directeur Lianne Niemeijer van de VVV gaat niet akkoord met het collegebesluit waarin een tekort in de begroting van de VVV voor volgend jaar wordt gedekt uit het Innovatiefonds Toerisme. „Een sigaat uit eigen doos”, concludeert Niemeijer.

„Wij krijgen nu minder geld voor innovatie. Zo verleggen we alleen maar het probleem.” Enkele maanden geleden luidde het VVV bestuur de noodklok omdat de gemeente voor de tweede keer in korte tijd wilde snijden in de subsidie aan de VVV voor volgend jaar. Bij nader inzien bleek dat de gemeente een fout had gemaakt. Het college van B en W wilde een extra bezuiniging niet in 2011 doorvoeren, zoals het wel had aangekondigd, maar een jaar later, dus pas in 2012. Maar de bedragen waren wel meegenomen in de begroting voor volgend jaar dus moet het gemeentebestuur het tekort nog dekken. Dat is nu gebeurd. Maar dit is wel tegen het zere been van de VVV.

De VVV Hof van Twente bevindt zich in financieel zwaar weer. In de tweede helft van dit jaar ontstond zelfs een acuut liquiditeitsprobleem. De kassa was leeg. Het tekort ontstond na de professionalisering van de organisatie waardoor personeelslasten aanzienlijk stegen. Er kwam een full-time directeur en de organisatie maakte extra uitvoeringskosten wat leidde tot een structureel tekort in de begroting van de VVV.

Wethouder Josh Sijbom betreurt dat er nog steeds onduidelijkheid is wat er is afgesproken, zo zegt hij. „In het collegebesluit hebben we een scheiding gemaakt tussen vaste bedragen voor projecten die de VVV moet trekken waar de gemeente en de provincie aan meebetalen en bedragen die de VVV zelf moet verdienen.” Volgens Sijbom is nu een deel van het geld dat nog geen bestemming heeft gekregen uit de begroting gehaald om het tekort te dekken. „Dat geld was nog niet belegd. Dus er was nog ruimte in de begroting.” Volgens Sijbom kan de uitvoering van projecten misschien ook nog een jaar worden opgeschoven. Lianne Niemeijer bevestigt dat „er nog keuzes gemaakt moet worden.” Maar plannen zijn er meer dan genoeg. „In overleg met de gemeente moeten we alleen nog een exacte keuze maken. Maar we kunnen daar toch niet zomaar 17.000 euro uithalen?”