Stokkum wil Kulturhus

Stokkum wil een Kulturhus. Een gebouw met drie ruimtes waar gebruikers van verschillende verenigingen en instanties tegelijkertijd bijeen kunnen komen. Het dak van het huidige, dertig jaren oude gebouw lekt en is veel te klein.

MARKELO „Dit is de enige ruimte die we hebben”, zegt voorzitter Jan ten Hove van de stichting Het Gebouwtje Stokkum. „De ruimte telt een toneel en een fantastisch uitzicht over de enorme es. Maar het keukentje is maar vijf vierkante meter groot, kleiner dan bij menig persoon thuis.” Daar komt bij dat de gebruikers zijn veranderd. Er zijn veel meer kleine groepjes gebruikers, een kaartclub, een toneelgroep, de slachtvisite, darters, pokeraars, ouderen.

Anderhalf jaar geleden is een werkgroep gevormd waar Peter van den Akker lid van is. „We hebben eerst een enquete gehouden”, zegt Peter van den Akker. „Een kwart van de ruim 70 mensen die reageerden denkt aan verhuizen. Vroeger bleven mensen op de boerderij bij in wonen. Nu is dat niet meer zo. Maar er is hier al jaren niet meer nieuw gebouwd.” Jongeren in Stokkum volgen het nieuws over het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in Diepenheim en Delden waarbij starters makkelijker kunnen bouwen. „Als we de vergrijzing van de bevolking in Stokkum willen voorkomen en Stokkum leefbaar willen houden, moeten we jongeren ook hier in de gelegenheid stellen te kunnen wonen”, zegt Peter van den Akker. „Wanneer boeren stoppen kunnen alleen kapitaalkrachtige mensen de boerderij overnemen.” Woningbouw voor starters heeft direct gevolgen voor een Kulturhus waar buitenschoolse opvang en kinderopvang kan worden geregeld. „De jeugd is de duper als er niets verandert.”