’We zijn niet goed in communicatie’

DELDEN Veel mensen voelen een grote afstand tussen hun woningen en het gemeentehuis in Goor. Maar wanneer iemand niet in staat is zelfstandig naar het gemeentehuis te gaan dan komt de betreffende ambtenaar gewoon bij mensen thuis. Helaas weet bijna niemand dat deze service bestaat. De communicatie tussen burgers en ambtenaren kan beter. Dat is één van de vele uitkomst van het stamtafelgesprek in de café-restaurant de Sevenster in Delden. De redactie van deze krant organiseerde het gesprek na klachten met name uit Delden over de viering van het tienjarig bestaan van Hof van Twente.

Inwoners van de gemeente Hof van Twente kijken vaak met argusogen naar elkaar en zijn bang dat de ene kern achtergesteld wordt tegenover de andere. „Wat kost het nieuwe gemeentehuis in Goor nu eigenlijk”, wil Deldenaar Toon Nijland weten. Hij vindt dat Goor met zo’n groot gebouw (kosten 22 miljoen euro) waarin ook de bibliotheek en het politiebureau zijn gevestigd, goed bedeeld is bij de fusie.

Maar burgemeester Hans Kok kaatst de bal terug. Kok zegt dat juist in Delden veel is geïnvesteerd. „Wat er in Delden is gebeurd is niet misselijk.” Hij noemt het Parochiehuis, het winkelhart van de stad, de Langestraat, het Greeckerinkskamp en het Zoutmuseum. „Het zwembad kon niet open blijven wanneer Stad Delden zelfstandig is gebleven.” Kok vindt ook dat in Bentelo veel is geïnvesteerd de afgelopen jaren, dat Diepenheim nu aan de beurt is met het kunstproject en dat direct daarna Goor moet volgen.

Henk Schulten zegt dat bij de totstandkoming van de fusie één grote fout is gemaakt. En dat is dat de burgers te weinig zijn betrokken bij de vorming van Hof van Twente. Kok geeft onmiddellijk toe dat ook daar de communicatie beter kan. „We zijn niet goed in communiceren.” Hij kondigt aan dat dit de komende jaren verandert en dat nieuwe media vaker wordt ingeschakeld. „Als de ratio een kleine rol speelt, reageren mensen emotioneel op veranderingen”, waarschuwt Binne Visser. „De weerstand neemt toe.” Hij vindt een goede uitleg van een verandering essentieel voor het scheppen van draagvlak.

Wat volgens de Deldenaren verslechtert is de aanwezigheid van politieagenten in de wijken. Ook het onderhoud van groen holt achteruit. „Maar leven en wonen in Delden is niet onveiliger geworden”, zegt Kok. Hij constateert wel dat jeugd regelmatig vernielingen pleegt. Waar Kok zich vooral zorgen over maakt is de vergrijzing van de bevolking, terwijl het aantal taken van de gemeente fors groeit. „Het aantal inwoners neemt de komende jaren af. Het werkende deel van de bevolking krimpt. Daardoor is het steeds moeilijker voorzieningen in stand te houden.” Ook de kritiek dat de gemeente te pas en te onpas externe bureaus inschakelt is niet correct, zegt Kok. „We hebben geen ambtenaar teveel”, zegt Hij zegt dat de gemeente voor sommige activiteiten nu eenmaal op specialisten moet terugvallen. José Cornel die ruim tien jaar in Delden woont is blij met het hoge voorzieningenniveau. Maar zij geeft onmiddellijk toe dat het abonnement op het zwembad, tachtig euro per gezin per seizoen, voor veel mensen goedkoop is en dat de gemeente daar best iets meer voor mag vragen. Aan het einde van het anderhalf uur durende gesprek kwam Toon Nijland, misschien de felste tegenstander van de fusie, tot de conclusie dat hij toch een andere, positievere kijk had gekregen op de nieuwe gemeente.