Gemengde reacties komst stadsgezicht

DELDEN Bewoners van de Zuidwal in Delden reageren met gemengde gevoelens op de wens van het gemeentebestuur van Hof van Twente om het hart van Stad Delden aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. De bedoeling is de middeleeuwse kern van Delden zo goed mogelijk te behouden en te versterken.

Een half jaar geleden opende de Hema een nieuwe winkel tussen de Langestraat en Zuidwal na een lange juridische strijd tussen de eigenaar van het pand en buurtbewoners. De bewoners waren fel gekant tegen de ‘blokkendoos’ die het gemeentebestuur wilde toestaan op de plek waar tot dan toe een tuin lag. Niet lang daarvoor wilde een horecabedrijf er uitbreiden. Het toenmalige gemeentebestuur stond dat toe als er een schuin dak werd gebouwd zoals overal in hartje Delden is voorgeschreven. De rechter stond de bouw toe, mede omdat een procedurefout is gemaakt. Ook stuitte het de bewoners tegen de borst dat de eigenaar van het pand waar nu de Hema in is gevestigd, het terrein tot aan de rand van de straat mocht bebouwen. Daardoor kreeg de nieuwbouw een dominante plek in het smalle straatje van de Zuidwal. „Ik wist dat de gemeente hiermee bezig was”, vertelt Tonnie Morssinkhof van de Zuidwal die destijds samen met een aantal andere bewoners protesteerde tegen de nieuwbouwplannen bij hem voor de deur.

Morssinkhof gaat wel naar de informatiebijeenkomst die de gemeente voor woensdag 26 januari (begin 19.30 uur) heeft gepland in het Parochiehuis aan de Langestraat. „Dit is mosterd na de maaltijd.” „De gemeente nodigt inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn”, staat in een brief die woensdag is verspreid in Delden. De gemeenteraad van Hof van Twente wil de historische kern van Delden tot beschermd stadsgezicht uitroepen op grond van de gemeentelijke monumentenverordening. Het betreft het gebied dat globaal wordt ingesloten door de Zuiderhagen en de Noorderhagen. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht houdt in dat in het bestemmingsplan regels worden opgenomen om het historische karakter te waarborgen. Denk aan bouwvolumes (rooilijnen, kaphoogtes) en inrichting van de openbare ruimte (pleinen, groenzones). De gemeente stelt strenge regels op voor bewoners en ondernemers die plannen hebben om in het gebied te gaan bouwen en verbouwen.

Het Oversticht geeft op de informatieavond een presentatie over de waardevolle karakteristieken en kwaliteiten van de historische kern van Delden en hoe de procedures voor de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht eruit zien. Bezoekers kunnen daarna aangeven welke aspecten zij van belang achten om een goed beschermd stadsgezicht te vormen. De gemeente verwerkt de reacties in de regels van het nog op te stellen bestemmingsplan.

‘Stad eerder beschermen’

DELDEN Wethouder Josh Sijbom overweegt een voorbereidingsbesluit te nemen voor het historische stadshart van Delden. Op een drukbezochte avond in het Parochiehuis zegde hij woensdagavond toe de voor- en nadelen daarvan te gaan afwegen. Een deel van de aanwezigen wil dat het gemeentebestuur in een veel eerder stadium het middeleeuwse stadshart beschermt. Naar verwachting duurt het anderhalf jaar voordat de procedures zijn doorlopen, het bestemmingsplan is aangepast en het centrum van Delden definitief een beschermd stadsgezicht is. Dat duurt volgens sommigen te lang.

„Ik weet niet of het handig is dat het historische centrum op korte termijn al wordt beschermd”, zegt Sijbom die over de materie eerst in het gemeentehuis met specialisten wil overleggen. „Een vroegtijdige bescherming betekent dat kleine wijzigingen aan panden in een zwaardere regime terecht komen. Een melding doen van het plaatsen van een dakkapel is dan niet meer voldoende.” Volgens Sijbom moet de opdrachtgever in dat geval een uitgebreid plan laten maken waarvoor hij ook leges aan de gemeente moet betalen. Sijbom zelf wil het liefst de anderhalf jaar durende procedure afwachten. Ook vroegen enkele aanwezigen of de gemeente de begrenzing van het beschermde stadsgezicht kon uitbreiden met de omgeving van de Dr Gewinstraat en de Werdmuller van Elggstraat. Enkele aanwezigen luchtten hun hart en vonden de bouw achter de nieuwe Hema, de Stadshagen en de Rabobank een aanfluiting. Zij hielden hun hart vast bij de bouw van het nieuwe verpleeghuis Sint Elisabeth.

Ook is gesproken over de toekomst van het voormalige stadhuis aan het Ressingplein. Ontwikkelaars werken op dit moment aan plannen. Medio februari buigt een selectiecommissie over de voorstellen waarna de commissie begin maart een voorkeur naar voren schuift. Het gemeentebestuur zal via internet het hofpanel raadplegen over de varianten, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de verkoop van het gebouw.