Eerste bouwproject voor 55-plussers

GOOR De gemeente Hof van Twente krijgt voor de eerste keer te maken met een woningbouwproject voor 55-plussers. De stichting Initiatieven Realisatie 55+ wil in het plan Heeckeren zes woningen met patio’s bouwen. Volgens de gemeentelijke woonvisie bestaat een tekort aan woningen in Goor voor deze doelgroep.

Het gaat om een zogeheten CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) waarbij een groep mensen gezamenlijk hun woningen bouwt. De toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging of stichting en kiezen hun eigen architect en aannemer en ontwikkelen zo hun eigen woning. In feite nemen zij de rol van projectontwikkelaar op zich.

In de gemeente Hof van Twente zijn al twee CPO-project begonnen, één in Diepenheim en één in Bentelo, met als doelgroep starters (jonge gezinnen). Het gemeentebestuur selecteert de deelnemers van het project

op basis van de positie op de gemeentelijke kavelwachtlijst. Om in aanmerking te komen voor het project moeten de geselecteerden op 1 oktober 2010 ten minste 55 jaar zijn. De deelnemers kunnen kiezen voor de stichting Sir 55 als projectbegeleider, maar kunnen ook een ander kiezen. De stichting Sir 55 noemt op haar site mensen ouder dan 55 jaar medioren, maar is ook actief voor senioren. De stichting ontstond zo’n twintig jaar geleden omdat ‘bestuurlijk Nederland nauwelijks oog heeft voor de woonwensen van de snel groeiende groep 55-plussers’.

Als consumentenorganisatie wil Sir 55 ervoor zorgen dat 55-plussers meer invloed en zeggenschap krijgen over hun eigen woning en woonmilieu. In Twente is Sir 55 alleen nog actief in het plan Hart van Zuid in Hengelo waar de stichting negen woningen bouwt. De grond in Heeckeren fase 1a is naar verwachting deze maand bouwrijp.