'Provincie sluit homoplek op oneigenlijke gronden'

DIEPENHEIM De stichting Platform Keelbos maakt bezwaar tegen sluiting van de homo-ontmoetingsplaats De Dennen aan de doorgaande weg tussen Goor en Lochem bij Diepenheim. De belangenorganisatie voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders wil dergelijke ontmoetingsplekken open houden, de veiligheid van homoseksuele mannen en vrouwen vergroten en discriminatie tegengaan.

Voorzitter Anthony Mathijsen van de stichting Keelbos vindt dat de provincie op oneigenlijke gronden de wet toepast om De Dennen te sluiten. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen het parkeerterrein opheffen via een verkeersbesluit. "Een ambtenaar van de provincie heeft op een hoorzitting op 21 juni in Zwolle min of meer toegegeven dat de wet verkeerd is toegepast", zegt Anthony Mathijsen. "Twee andere parkeerplaatsen aan deze weg kunnen wel openblijven. Het voorgenomen besluit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel."

Volgens de stichting Keelbos meet de provincie met twee maten en schendt Overijssel het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Ambtenaren van de provincie schrijven op dit moment een advies over het bezwaarschrift dat volgende maand in provinciale staten aan de orde komt.

Het college van de gemeente Hof van Twente heeft de start van een veiligheidproject voor de ontmoetingsplek definitief afgeblazen. Burgemeester Hans Kok probeerde sinds begin vorig jaar een plan te schrijven met het doel het vergroten van de veiligheid van de bezoekers en de omwonenden van De Dennen. Maar de provincie heeft daar weinig zin in en weigerde elke medewerking. ‘Zwolle’ stelde het gemeentebestuur van Hof van Twente voor het terrein te kopen om het project te starten. Maar daar voelt het gemeentebestuur weinig voor.

De parkeerplaats is sinds april 2009 gesloten. Het provinciale bestuur sloot De Dennen na overlast uit de omgeving onder wie moeders van kinderen die er regelmatig langs fietsen op weg naar school. Maar burgemeester en wethouders van Hof van Twente en de politie vreesden onmiddellijk na sluiting dat het probleem zich zou verplaatsen bijvoorbeeld naar het parkeerterrein aan de autoweg tussen Goor en Rijssen.

Burgemeester Hans Kok besloot niet meer over te gaan tot het veiligheidsproject aan De Dennen omdat teveel tijd is verstreken sinds de sluiting. Deze zomer houden politie en boswachters twee plekken die mogelijk als nieuwe seksontmoetingen fungeren in de gaten. Het gaat om een parkeerterrein van staatsbosbeheer bij De Borkeld aan de snelweg A1 tussen Markelo en Holten en een parkeerterrein aan de autoweg tussen Goor en Rijssen. Zij brengen ‘de problematiek’ de komende weken in kaart en schrijven daarna een veilgheidsaanpak. Vertegenwoordigers van de gemeente, politie en justitie, bespreken in oktober in het driehoeksoverleg wat er verder moet gebeuren.