Bezuinigingen lijken ambitieus plan Rood Zwart te vertragen

DELDEN De voetbalvereniging Rood Zwart is druk in de weer met plannen maken voor de bouw van een betere accommodatie waarmee de club over twee jaar wil beginnen. Maar tegelijkertijd lijken de kansen dat het verenigingsbestuur het voornemen op tijd uitvoert steeds kleiner. Want het gemeentebestuur dreigt de subsidies voor jeugdleden te stoppen, de huren van de velden te verhogen en de investingssubsidie af te schaffen. „Het financiële klimaat is minder rooskleurig dan in eerste instantie lijkt”, zei voorzitter Robert Ros van Rood Zwart gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak in de kantine van de club. Het nieuwe sportpark zou een tweede kunstgrasveld moeten krijgen en een nieuw, multifunctioneel gebouw centraal op het sportpark. De club wil de ingang tegelijkertijd aanpakken. De huidige ingang is niet veilig en er zijn veel te weinig parkeerplaatsen.

„Gelukkig kunnen we echter leunen op een actieve sponsorcommisie en op sponsoren die Rood Zwart een warm hart toedragen”, zei Ros die ook de Club van 100 en het kledingsspaarplan noemde als bronnen van inkomsten.

De club gaat het voor de wind. Rood Zwart 1, 2 en 3 draaien mee tussen de beste elftallen en maken kans op promotie. De vereniging telt inmiddels 700 leden. In oktober 2008 telde de club nog 650 leden. Trainer John Gielink verlaat aan het einde van het seizoen Rood Zwart. René Woesthuis neemt de taak van Gielink over. Ook het dames- en meisjesvoetbal doet het goed. Het aantal leden groeit en de elftallen handhaven zich uitstekend in hun klasse. Het meisjes B team staat zelfs bovenaan.

Trots is voorzitter Robert Ros ook op het grote aantal vrijwilligers dat zich inspant voor de voetbalclub. Het bestuur heeft in de laatste vergadering besloten de onderscheiden leden, zoals ere-voorzitters, ereleden en leden van verdiensten, te vermelden op een speciaal herinneringsbord dat in het clubgebouw komt te hangen.

In het bestuur zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Erik Fransen volgde Egbert Klein op als voorzitter van de jeugdcommissie en Sinds mei is er weer een voorzitter bij de club: Robert Ros. Jonne Geerdink werd gehuldigd als 700e lid en José Blanke als lid van verdienste. Zij speelt al mee sinds de oprichting van het damesvoetbal twintig jaar geleden. Ook is zij actief in de activiteiten- en jeugdcommissie. Han Blanke, echtgenoot van José, is eveneens benoemd tot lid van verdienste. Hij kreeg de ere-speld van Rood Zwart omdat hij elftallen jarenlang trainde en leidde. Ook organiseerde hij playbackshows en is hij actief als voorzitter van de kantinecommissie en de vrijwilligerscommissie. Herman Ensink kreeg uit handen van Ate Brunekreef van de KNVB. Ensink is twaalf jaar bestuurslid geweest van Rood Zwart. Hij is jarenlang scheidsrechter.

Rood Zwart blijft flink groeien

DELDEN De voetbalvereniging Rood Zwart heeft de wind in de zeilen. Het aantal leden van de club groeit al jaren terwijl veel andere vereniging het ledental zien dalen. Op dit moment komen meer dan 700 mensen in het veld voor Rood Zwart. Op de open dag van afgelopen zaterdag schreven Tom Dijkmans (ledenadministratie), jeugdvoorzitter Erik Fransen en jeugdsecretaris Egbert Klein Horsman 28 nieuwe leden in. „We hebben net een nieuw, fris bestuur”, zegt voorzitter Robert Ros die de groei van het ledental toeschrijft aan het feit dat mensen langer blijven doorvoetballen en het damesvoetbal in opkomst is. Bovendien plaatst het succes van FC Twente en het Nederland elftal op de WK het voetbal in een positief daglicht. Maar ook de andere voetbalvereniging sv Delden groeit al jaren. „Delden vergrijst”, zegt Robert Ros. „Toch blijven beide clubs groeien. Dat verbaast me elke keer weer.”

Rood Zwart telt inmiddels onder meer twee damesteams met senioren en drie meisjesteam met junioren. Enkele teams met jonge leden (F-jes en welpen) zijn gemengd. Behalve ruim 700 leden zijn ook nog eens zo’n 200 vrijwilligers actief bij Rood Zwart, onder wie leiders en trainers en mensen die zich bezighouden met het onderhoud van de velden en de gebouwen.. „We hebben daardoor een belangrijke sociale functie. Rood Zwart voorkomt dat mensen buiten de boot vallen. We deden al veel tegen roken maar doen nu ook veel tegen alcoholconsumptie en overgewicht. „In een maatschappij die steeds individueler wordt is het juist heel belangrijk te voorkomen dat er drop outs zijn, of zij nu jong of oud zijn.”

Het saamhorigheidsgevoel wil Robert Ros verder stimuleren door meer instellingen van de accommodatie gebruik te laten maken. Nu gebruikt ook de kinderopvang het clubgebouw en sporten leerlingen van de basisschool Twickelo op de velden van Rood Zwart. Maar als er over enkele jaren een nieuw gebouw staat zouden ouderen er een kaartje kunnen leggen en er een opstapplaats kunnen ontstaan voor fiets- en wandeltochten. „Ons parkeerterrein is nu nog te klein en te onoverzichtelijk. Vooral doordat ook fietsers over het terrein rijden.” Rood Zwart wil over enkele jaren een nieuwe accommodatie bouwen waarvoor naar schatting een half miljoen euro nodig is. Een werkgroep onderzoekt wat de mogelijkheden zijn en aan welke eisen een nieuw gebouw in het overgangsgebied tussen stad en platteland moet voldoen.