Trottoirs rolstoelvriendelijk

DELDEN De trottoirs in de binnenstad van Delden worden rolstoelvriendelijk. Eind dit jaar ronden medewerkers van de afdeling openbare werken een inventarisatie af over lantaarnpalen die in de weg staan en verkeersborden die oude mensen met rollators hinderen. Een plan van aanpak moet een einde maken aan de knelpunten.

Ook in andere kernen in de gemeente Hof van Twente wil het gemeentebestuur op termijn de straatinrichting aanpassen zodat weggebruikers die moeilijk te been zijn niet meer de rijbaan op hoeven om een obstakel te mijden. Het plan is gemaakt om de woonomgeving nog veiliger te maken.

Vanaf begin dit jaar moeten winkeliers zorgen voor een vrije doorgang op trottoirs van tenminste 120 centimeter. Het gemeentebestuur schrijft dit ook voor. Lastiger te regelen lijkt de stalling van fietsen. Ambtenaren willen daarom binnenkort een voorstel schrijven waarin staat waar extra fietsenrekken kunnen komen.