'Verenigingen vertrekken als prijzen omhoog gaan'

GOOR Het karakter van theater De Reggehof verandert ingrijpend wanneer de prijzen tien tot vijftien procent omhoog gaan, zoals het college dat wil. Directeur Yolanda Mergler maakt zich grote zorgen wanneer De Reggehof en de Laarschool marktconform moeten gaan werken. "We zijn dan niet meer het gastvrije huis dat we graag willen zijn", zegt Yolanda Mergler. "Apollo, de muziekschool, Hofstreek TV, Nivon, het ROC. In totaal 150.000 mensen per jaar lopen hier in en uit. Want we zijn een laagdrempelige instelling en dat kan alleen omdat het betaalbaar is."

De Reggehof moet 71.000 euro bezuinigen of minder uitgeven. "We doen al te weinig aan onderhoud. Tafel en stoelen in de Rabozaal moeten we eigenlijk vervangen want daar vallen al gaten in. De telefooncentrale is aan vervanging toe. De kassalijn is al stuk. Zomers is het hier veel te heet omdat de klimaatbeheersing niet goed functioneert. De verwarming is regelmatig kapot. Alleen de meest noodzakelijke zaken kunnen we nog vervangen. We proberen begrip te kweken dat de huren iets omhoog moeten. Maar dat hebben we in 2009 ook al een keer gedaan."

Als De Reggehof kostendekkend gaat werken moeten de prijzen volgens Yolanda Mergler met 78 procent stijgen. Amateurgezelschappen lopen dan weg omdat zij de huur niet kunnen opbrengen. "Kijk naar de grote theaters in Hengelo en Deventer. Daar gebeurt overdag bijna niets. Daar is het overdag binnen donker. Hier is leven in de brouwerij. Dat is een grote verworvenheid die dreigt te verdwijnen." De muzikanten van de vereniging Apollo krijgen op drie verschillende manieren te maken met tariefsverhogingen. De tarieven van de muziekschool stijgen, voor de uren dat zij gebruik maken van De Reggehof moet meer geld op tafel komen en zij krijgen minder subisidie van de gemeente. Penningmeester Jan Lentelink kan nog niet goed overzien wat de gevolgen daarvan zijn. Maar hij wijst er op dat lid zijn van een muziekvereniging duurder is dan lid zijn bij een voetbalclub. “Onze leden betalen vijftien euro per maand en daar komt nog lesgeld bij van de muziekschool”, zegt Lentelink die ook penningmeester is van de federatie van muziekverenigingen in de Hof van Twente. “De zeven muziekverenigingen stemmen de tarieven op elkaar af. Dus sommige verenigingen gaan ook in dit kader meer betalen.”

Ook creactief centrum verdwijnt en Laarschool afgestoten

Reggehof vreest einde filmhuis

Directeur Yolanda Mergler van De Reggehof is boos omdat het college van B en W en de politieke partijen in de gemeenteraad na acties en bezwaren geen enkele tegemoetkoming doen.

GOOR „Want ook al lijkt het niet veel, in een krappe begroting van De Reggehof betekent tien procent minder subsidie het schrappen van de helft van de professionele voorstellingen, het opheffen van het Creatief Centrum en Filmhuis Alleman en het afstoten van de Laarschool”, zegt Mergler. „Natuurlijk zal De Reggehof zijn uiterste best doen om geld te gaan verdienen.” Volgens de gemeente moet De Reggehof dat geld weghalen bij de vaste gebruikers zoals Apollo, KNA, ‘t Kwartje, ROC, Hofstreek TV en de Muziekschool. Maar ook deze organisaties verliezen gedeeltelijk of zelfs geheel hun subsidie en er dreigt een ware leegloop bij De Reggehof en de Laarschool. Schiet de gemeente zijn doel voorbij?”

De directie en het bestuur van De Reggehof is zeer verbaasd dat voor de raadsvergadering van 8 februari de plannen van het gemeentebestuur ongewijzigd is overgenomen. „Er is geen beweging te vinden in de houding van het college”, zegt Mergler die waarschuwt dat het gedaan is met de professionele voorstellingen en dus ook met de participatie van het bedrijfsleven in De Reggehof, „want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”.

De Reggehof heeft een plan ingediend bij de gemeente waarin volgens Mergler aangetoond wordt, dat als de gemeente geen tien procent, maar acht procent bezuinigt, De Reggehof de kans krijgt om zich terug te trekken tot zijn kerntaken, het herbergen van verenigingen en het organiseren van minimaal vijftig professionele voorstellingen per jaar. Mergler valt op, dat de toon in het raadsboek mild zou zijn. „Het college sust de politici en gaat voorbij aan de kaalslag die er ontstaat in de gemeente Hof van Twente”, zegt Mergler. „Het college gaat er nog steeds vanuit, dat de creatieve organisaties door de bezuiniging zelf met oplossingen komen. Maar het vergeet, dat er binnen het personeelsbestand een ware cultuuromslag dient plaats te vinden en dat zal enige tijd kosten.”

Wethouder Pieter van Zwanenburg probeert te voorkomen dat instellingen meerdere keren worden gekort (stapelingseffekt). „Maar dit doet hij pas in de herfst. Op deze manier worden alle organisaties gedwongen om tegen het raadsbesluit in beroep te gaan. Dit leidt ons, cultuurmensen, alleen maar af van onze eigenlijke taak: het dienen van onze culturele opdracht.”

1 februari 2011