Openbare aanbesteding zou beter zijn voor bouw sporthal De Pol Bentelo

BENTELO De stichting De Pol in Bentelo kun je verwijten dat zij geen openbare aanbesteding hebben gedaan voor de bouw van sporthal. Wethouder Josh Sijbom die zelf in Bentelo woont had liever gezien dat meerdere aannemers een kans hadden gekregen de sporthal te bouwen. Nu is de stichting met een plaatselijke ondernemer in zee gegaan en heeft ze niet het voordeel er uit kunnen halen die de stichting en de gemeente anders wel hadden gehad.

"Voordat het werk was gegund had de stichting eigenlijk even met de geldschieter, de gemeente Hof van Twente, contact op moeten nemen", zegt wethouder Sijbom. Het college heeft nu toch besloten extra geld uit te trekken om een tekort van 440.000 euro bij te passen voor de bouw van hal. Het college realiseert zich dat de stichting niet wist van het voornemen van de gemeente om een taakstelling op te leggen van vijftien procent van de investering. Daar komt nog bij dat als de stichting het tekort dekt met een lening van de bank de rente via via de exploitatielasten weer bij de gemeente terecht komt en er zelfs een faillissement van de stichting dreigt.

Het college heeft geleerd van de misser met de Pol in Bentelo. De werkwijze in het gemeentehuis is aangepast. Ambtenaren van openbare werken en maatschappelijke ontwikkeling werken voortaan veel nauwer samen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor in vervolg een team te vormen van ambtenaren van verschillende afdeling bij de bouw van een groot project. "Met de bouw mag pas begonnen worden nadat de voorbereidingsfase inclusief beschikking met daarin duidelijke en controleerbare omschrijving en voorwaarden is afgerond." Daarin moet ook het budget vast zijn gesteld. Tijdens de uitvoering kunnen gemeenteambtenaren zich concentreren op de controlerende rol.

Een verzoek van de stichting om mee te denken over een overschrijding van de kosten wijst het college af. Het gaat om een extra bedrag van 103.500 euro. Deze tegenvaller ontstond door een extra investering in brandwerend materiaal.