Steeds minder werk openbaar onderwijs

GOOR De stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO) moet wellicht in het personeelsbestand snijden omdat het aantal leerlingen terugloopt. De begroting voor dit jaar is mede daardoor niet sluitend. De stichting heeft een tekort van bijna 40.000 euro. Dat geld kan het bestuur nog uit de reserves halen.

Maar wat de komende jaren gebeurt is nog niet duidelijk. Daarom heeft de stichting geen meerjarenbegroting ingediend bij de gemeente Hof van Twente. Dat gebeurde de afgelopen jaren wel steeds tegelijkertijd met de begroting voor het volgende jaar.

„De bevolking krimpt in de gemeente Hof van Twente”, zegt voorzitter Bert van den Berg van de centrale directie van Opo. „Dat gaan we de komende jaren merken. Maar we weten niet hoe groot de afname zal zijn en waar in de gemeente de daling van het aantal leerlingen het grootst is. Daar moeten we, als dat bekend is geworden, een passend antwoord op geven.” Er is al een personeelsstop ingevoerd.

Het bestuur wil onderzoeken of door natuurlijk verloop onder het personeel ontslagen kunnen worden voorkomen en of mensen in deeltijd willen werken. Pas wanneer duidelijk wat het bestuur kan verwachten komt er een meerjarenbegroting, waarin de actuele gegevens over de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen is meegenomen.

Opo heeft scholen in Azelo, Deldenerbroek, Wiene, Markvelde, Diepenheim, Goor (De Whee - Puntdak, De Wiekslag, ‘t Gijmink) en Markelo (Elserike, Brookschole, Klavertje Vier, Stokkum en De Zwaluw). De begroting van de stichting bestaat uit ruim 85 procent uit personeelskosten.

Het stichtingsbestuur onderzoekt ook de mogelijkheden om op de budgetten voor personeel en personeelsbeleid te besparen. Het bestuur overlegt hierover met de vakorganisaties. Voor advies is de externe organisatie VOS/ABB ingeschakeld.

Wanneer de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn neemt het bestuur maatregelen. Dat gaat de komende maanden gebeuren. In het kader rechtspositionele verplichtingen is het niet mogelijk om de doelstellingen voor wat betreft de personele omvang op korte termijn te verwezenlijken. Daarom is geen meerjarenbegroting gemaakt.

Het bestuur van de stichting OPO Hof van Twente wijdt de problemen met name aan de daling van het aantal leerlingen in de asielzoekersschool Klavertje Vier in Markelo. Dit heeft gevolgen voor de personele omvang van de school. Het gemeentebestuur wil de helpende hand bieden en neemt contact op met de directie van het asielzoekerscentrum en het Centraal Orgaan Asielzoekers om meer gezinnen op te vangen. „De gemeente heeft ons vaker geholpen en contact opgenomen met het COA”, zegt Van den Berg. „Misschien dat het gemeentebestuur het COA kan vragen meer gezinnen met kinderen naar Markelo te halen.” Op dit moment is er geen sprake van voornemens tot sluiting van scholen, aldus Opo.