Deuren gesloten na misdraging

DELDEN Misdraagt iemand zich in de horeca in de gemeente Hof van Twente dan heeft dat voortaan grote gevolgen. Want een toegangsverbod voor Dieka van de Kruusweg betekent binnenkort dat ook de deuren van De Ster en De Zon in Goor en andere zaken gesloten blijven voor betrokkene in de Hof. De Koninklijke Horeca Nederland heeft hiervoor een protocol geschreven in overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens. Het college keurde de nieuwe manier van werken onlangs goed. Tijdens het volgende horecaoverleg op 20 oktober maken de betrokken partijen er nader afspraken over. De eigenaren van Dieka van de Kruusweg en Bills Bar hebben al afspraken hierover gemaakt. Het gemeentebestuur voert de maatregel in mede om slachtoffers van geweld te beschermen tegen daders.

Om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen is Tactus Verslavingszorg bezig zogeheten drinkketen te bezoeken om er voorlichting te geven over de gevolgen van overmatig drinken. Jongerenwerkers hebben de drinkketen in de Hof van Twente in kaart gebracht.

Afgelopen zomer gaven leden van de regionale projectgroep Happy Fris voorlichting op twee evenementen over alcholgebruik en ook de politie is over gegaan op een andere aanpak van drankmisbruik. Voortaan brengen politieagenten jongeren die teveel hebben gedronken persoonlijk bij de ouders thuis omdat vader en moeder vaak niet weten dat de puber teveel drinkt. Het bureau Halt weegt daarna af of de betrokkene verplicht bij Tactus een cursus moet gaan volgen.

Het initiatief maakt deel uit van het integrale veiligheid uitvoeringsprogramma dat de gemeenteraad nog moet bespreken en waarop burgers nog kunnen inspreken. Net als drie jaar geleden stelt het gemeentebestuur burgers vragen over de inhoud van het veiligheidbeleid en onderzoekt of de inwoners tevreden zijn over het beleid tot nu toe.