Kwart van de melkveehouders stopt

GOOR Het aantal landbouwbedrijven en intensieve veehouderijbedrijven in Hof van Twente dat te koop staan stijgt de komende jaren, maar er is naar verwachting steeds minder geld voor bedrijfsverplaatsingen. De PvdA maakt zich zorgen over die ontwikkeling en stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college bevestigt dat het aantal bedrijven in de melkveehouderij snel vermindert. Het gaat om vier procent per jaar in de komende vier jaren. De daling komt mede door de leeftijd van de ondernemers. Liefst zestig procent van de melkveehouders is ouder dan vijftig jaar. Dit leidt tot 2015 tot een stopzetting van bijna een kwart van de bedrijven.

Ook het college is bezorgd. "Mocht deze trend zich tot 2025 doorzetten dan leidt dit tot een stopzetting van bijna de helft van het huidige aantal bedrijven. Rekening houdend met de afname van het aantal bedrijven wil de gemeente de groei van de overblijvende (gezins)bedrijven faciliteren. Eenzelfde schaalvergroting wordt voorzien in de intensieve veehouderij."

Het zogeheten Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) in de Markelosebroek wil het college voorlopig nog achter de hand houden. Dat is nodig om flexibiliteit te houden in het nu lopende reconstructieproces. "De evaluatie van de LOG-visie is in december 2009 in uw raad besproken", antwoordt het college op vragen van de PvdA. "Op voordracht van uw raad is de ruimte geboden aan inplaatsers (nieuwvestigers) zelfs vergroot. Uw raad heeft verzocht eind 2011 de voortgang van de LOG-visie opnieuw te evalueren."