"Met een druk op de knop weten we wie waar woonde"

MARKELO Gerrit Jan Leferink en Jan Stoelhorst schieten in de lach wanneer zij terugdenken aan hoe het allemaal vijftien jaar geleden begon. "In de catacomben van het gemeentehuis", lacht Gerrit Jan Leferink. Nu kunnen beide heren vanuit hun luie stoel thuis rechtstreeks in de centrale computer kijken welke gegevens beschikbaar zijn over een familie of een boerderij in Markelo. De server staat in een kelder van het zogeheten Dienstgebouw bij de middeleeuwse Martinuskerk in het hart van Markelo. Het Dienstgebouw is het gloednieuwe eigen onderkomen van de stichting Heemkunde Markelo. "Het lijkt heel wat", zegt Jan Stoelhorst, wijzend naar een grote kasten met boeken. "Maar de meeste gegevens hebben we in computers opgeslagen. Wie er in een bepaalde boerderij hebben gewoond weten we met één druk op de knop."

Drie of vier mensen die hun eigen familiestamboom wilden achterhalen sloegen de handen ineen en begonnen informatie over iedereen te verzamelen die maar iets met Markelo te maken had. Zo'n 130.000 artikelen uit kranten, 17.000 foto's en reeksen doop- en trouwboeken zijn in computers overgetikt. De stichting Heemkunde Markelo telt nu 35 medewerkers en 270 donateurs, "waarvan er tot nu toe niet één heeft bedankt", zegt Jan Stoelhorst trots.

Nu beschikt de stichting over een eigen ruimte met acht computers plus nog een aantal extra aansluitingen. "Want tegenwoordig nemen mensen hun laptop mee", zegt Gerrit Jan Leferink.

De bijna vuistdikke markeboeken waaraan jaren is gewerkt zijn op één na allemaal uitverkocht. "We lieten er 1200 drukken. Markelo telt 900 boerderijen. Dus iedereen moet er wel één in de kast hebben staan."

Vooral nu de vrijwilligers volop werken aan het inrichten van de nieuwe ruimte stromen de financiële donaties binnen. "We willen oude kadastrale kaarten restaureren."

-----------------

Open Huis op 15 januari

Op 15 januari houdt de stichting Heemkunde Markelo open huis van tien tot vijf uur in het Dienstgebouw. Belangstellenden kunnen de archieven van de stichting napluizen op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.