Kunstwerk Diepenheim Go or no go

Verandert Diepenheim in een slaapstadje of maakt het naam als broedplaats voor kunstenaars en theatermakers? Over die belangrijke vraag beslist de gemeenteraad op 14 december 2010. De initiatiefnemers voor Kunstwerk Diepenheim vertrouwen er op dat de totale investering van meer dan negen miljoen euro op tafel komt. Tot voor kort sleutelden zij nog aan nieuwbouw- en renovatieplannen voor onder meer historisch waardevolle gebouwen die een nieuwe functie krijgen voor de lokale bevolking en voor kunstenaars uit het hele land. Nu zijn zij er uit en gaat volgens planning binnen twee maanden de schop de grond in.

Het is ijskoud wanneer het drietal richting de voormalige galerie Nijenhove loopt. "We willen enkele kleine verbouwingen uitvoeren", vertelt Jan Eijsink die in verschillende organisaties actief is zoals de Kunstvereniging en Kunst op Straat. "Hier komt ons drawing center, het eerste centrum voor de tekenkunst in ons land." Van het drawing center naar het cultureel centrum is maar een paar stappen. De panden staan naast elkaar. Kunstenaars, theatermaker en leden van de plaatselijke toneelvereniging delen het gebouw aan bijvoorbeeld aan decors te werken. "Dat is uniek in Nederland, heb ik me laten vertellen", zegt Jan Eijsink. "De lichtprosessie was onlangs een goed voorbeeld van wat wij beogen. Een kunstenaar neemt een initiatief, geeft workshops aan bijvoorbeeld schoolkinderen en vervolgens doen de harmonie mee en de Stedeke Daansers. Iedereen wil meedoen. Dat is wat de graag willen."

"Dogtroep huurde Peckedam een aantal maanden om aan een productie te werken. Het voordeel is dat zij lange tijd bij elkaar zijn en samen in alle rust 's avonds nog eens een biertje kunnen drinken. Dat komt het resultaat ten goede."

Slechts honderd meter verderop, aan de andere kant van de middeleeuwse bleek, staat de voormalige herberg De Pol die helemaal wordt opgeknapt en een nieuwe, grote aanbouw krijgt dat het oude culturele centrum gaat vervangen. De panden daar naast, het Maaldershuis, het diepvrieshuis en het Ottenhuis krijgen ook een opknapbeurt evenals het gebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat.

"Wij als stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente hebben enkele panden gekocht om het te behouden", zegt Herman Haan die onder meer voorzitter is van Old Deep'n. "Achter de maalderij komt ons documentatiecentrum." Het ruimteprobleem in Diepenheim ontstond toen café Roelofsen de deuren sloot.

Ook het rosarium aan de Regge krijgt er veel ruimte bij. "Ecologisch kunstenaar, Herman de Vries, legt nieuwe tuinen aan", vertelt Marinus Aaftink. Mensen kunnen hier straks enkele dagen verblijven zonder dat ze zich een moment vervelen."

---------------------

Kunstwerk draagt per jaar 79.000 euro bij

DIEPENHEIM De kunstvereniging Diepenheim moet jaarlijks 79.000 euro bijdragen in de kosten van het negen miljoen euro kostende project Kunstwerk Diepenheim. De gemeente Hof van Twente gaat 99.000 euro jaarlijks bijdragen en uit huren moet nog eens 33.000 euro op tafel komen. Het college heeft met de exploitatiedekking ingestemd en legt een voorstel voor aan de gemeenteraad. Het plan Kunstwerk Diepenheim behelst een flinke opknapbeurt van zeven panden die vlak bij elkaar liggen in het hart van het stadje. Aan het Ottenplein komt nieuwbouw tussen de Maalderij en herberg De Pol. In het nieuwe gedeelte is ruimte voor een balie die op termijn dagelijks open zal zijn, waar de bibliotheek ruimte krijgt boeken en andere media uit te lenen. Ook zouden instanties als de stichting Welzijn Ouderen en de VVV gebruik kunnen maken van de balie. Groot voordeel is dat burgers en toeristen voor allerlei zaken op één plek terecht kunnen en dat voor weinig extra kosten voor veel instanties dagelijks de balie geopend kan zijn.

------------------

'Risico's Kunstwerk Diepenheim beperkt'

Bij de uitwerking van het plan KunstWerk Diepenheim is veel aandacht besteed aan het beperken van risico’s. Maar pas als de nieuwe grote zaal klaar is na de bouw van de theaterwerkplaats en de verbouwing van het huidige culturele centrum herberg De Pol is er ook helderheid over de financiële risico's.

Mochten er toch tegenvallers zijn dan kunnen de initiatiefnemers nog sleutelen aan het plan. De aannemer kan wellicht het Ottenhuis op een alternatieve wijze restaureren om kosten te besparen. "Hoewel dat zeker niet de voorkeur verdient creëert dit wel een extra mogelijkheid om voor het project KunstWerk blijvend binnen de financiële en inhoudelijke kaders te opereren."

Dit antwoorden gemeenteambtenaren na vragen uit de gemeenteraad over de exploitatiekosten. De kosten van de gebouwen bedragen 211.000 euro per jaar. De gemeente exploiteert het cultureel centrum en draagt nadat de plannen klaar zijn maximaal bijna 100.000 euro jaarlijks bij in de kosten. De kunstvereniging tekende voor bijna 80.000 euro en Kunsten Op Straat voor 3000 euro. De vaste en incidentele huurders van de diverse onderdelen brengen de resterende 30.000 euro op.

De Kunstvereniging Diepenheim verwacht dat ook in de toekomst het Rijk, de provincie en de gemeente een groot deel van de huidige subsidies intact laten. Dit betekent dat er blijvend sprake zal zijn van activiteiten van de kunstvereniging. Mocht per saldo een terugloop in huur en gebruik van gebouwen aan de orde zijn dan is het bijvoorbeeld voor de voormalige galerie Nijehove mogelijk een andere, commerciële, culturele bestemming of huurder aan te trekken.

-------------------

Hans Kok zette Kunstwerk op de kaart

Hans Kok zette Kunstwerk Diepenheim op de kaart. "Hij is degene die het initiatief omhoog heeft getild. Het is heel jammer dat hij vlak voor de eindstreep moet afhaken", zegt Ton Besling van de Kunstvereniging Diepenheim. Dinsdag neemt de gemeenteraad na enkele jaren van voorbereidingen, een beslissing over het miljoenenproject. "We hebben voor de zekerheid nog even gebeld of de raadsvergadering wel doorgaat gezien het vertrek van Hans Kok. Maar de vergadering gaat gelukkig door."

"Hans Kok heeft Kunstwerk Diepenheim handen en voeten gegeven. Hij zorgde dat het onderwerp op de agenda kwam, legde de contacten en ging regelmatig lobbyen in Zwolle. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in het project. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor."

De commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld, stelt misschien volgende week al enkele kandidaten die beschikbaar zijn voor aan de gemeenteraad. "Binnen een maand zou de interim-burgemeester er kunnen zijn", zegt voorlichtster Katja Pronk van de provincie Overijssel. De gemeenteraad moet ook een profiel schrijven voor de vacature van de nieuwe burgemeester. Voordat er een burgemeester is verstrijken zeker enkele maanden.