College stopt gratis krant aan minima

GOOR Het verstrekken van een gratis krant aan minima past niet meer in het armoedebeleid, vinden burgemeester en wethouders. Daarom haalt het college een streep door het verstrekken van 225 abonnementen op De Twentsche Courant Tubantia en op het verstrekken van jaarlijks 150 euro als bijdrage in de abonnementskosten op een ander dagblad. Daarmee haalt de gemeente een bezuiniging van 35.000 euro per jaar. In het collegebesluit staat dat de gemeente volgend jaar bijna drie miljoen euro moet bezuinigen. Eén van de beleidsterreinen waarbinnen is gezocht naar een bezuiniging is het armoedebeleid. Uitgangspunt is hen zoveel mogelijk te ontzien. Daarom is alleen gekozen voor het intrekken van gratis abonnementen op TCTubantia en te stoppen met het verstrekken van bijdrages aan andere dagbladen. Om het besluit te kunnen uitvoeren legt het college de wijziging van de verordening voor aan de gemeenteraad.