Bezuinigingen komen hard aan in welzijnsinstellingen

GOOR Verenigingen en instellingen hebben heftig geprotesteerd tegen de bezuiniging van tien procent op het bedrag voor de inzameling van oud papier. Het college van burgemeester en wethouders overweegt de korting niet door te laten gaan. "Als vrijwilligers minder oud papier ophalen betekent dit waarschijnlijk dat meer met het huisvuil verdwijnt", zegt wethouder Pieter van Zwanenburg. "Dat willen we niet ook al omdat daardoor de kosten voor het ophalen van het huisvuil stijgen. Zo'n maatregel heeft een averechts effect."

Het college van burgemeester en wethouders wil flink bezuinigen op de subsidies welzijn. De gemeenteraad wil in 2012 ruim zes ton minder uitgeven. Het college wil kleine subsidies tot 300 euro afschaffen. Ook specifieke subsidies komen te vervallen. Muziekverenigingen krijgen zeventien procent minder uit de gemeentepot en overige waarderingssubsidies dalen met tien procent.

In een voorstel aan de gemeenteraad zegt het college dat een contributieverhoging van één euro per persoon per maand 'te rechtvaardigen' is. Bestuurders van verenigingen lieten het gemeentebestuur onlangs weten het hiermee oneens te zijn. De maatregel zou onrechtvaarig uitpakken omdat in veel gevallen de subisie volledig zou vervallen. "Tevens vervalt hiermee de jeugdsbsidie en dat is in tegenstrijd met het belei om meer jeugd actie te laten deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, bewegen, muziek, zang, dans en toneel."

Het college wil 'een uitgebreid en fijnmazig subsidiebeleid veranderen in een meer transparant en robuust beleid'. De burgers betalen hun hobby's 'in verdergaande mate' zelf. 'Dit ook vanuit onze overtuiging dat organisaties met actieve en betrokken leden een relatief kleine bijdrage van de gemeente niet nodig hebben om zich te redden."

Stoppen met verstrekken van geld wil het college op de stichting Motorcross Markelo. "Wij achten het niet langer wenselijk motorsportacitiviteiten te subsidieren." Ook de Twentse Welle in Enschede, de blokfluitlessen van de muziekschool, een erfenis van de voormalige gemeente Ambt Delden en subsidies van organisaties die vallen onder het beleidsterreinen vorming en educatie en integratie staan op de nominatie te worden geschrapt.