‘Bezwaren buurt Göttelaan gegrond’

MARKELO Het multifunctionele gebouw dat onder meer voor het jeugdwerk bedoeld is valt niet in goede aarde bij de commissie bezwaarschriften. De bezwaren uit de buurt tegen de komst van het gebouw zijn gegrond, oordelen de commissieleden.

MARKELO De commissie bezwaarschriften vindt bezwaren van omwonenden van de Göttelaan in Markelo tegen de komst van een multifunctioneel pand gegrond. De commissie vindt dat het gebruik van de grond en het geplande gebouw voor jongeren niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en dat het college niet kan volstaan met het verlenen van een ontheffing. De commissie vindt dat het college het besluit moet herroepen en het verzoek om een bouwvergunning zou het college moeten weigeren, tenzij het college mogelijkheden ziet om een projectbesluit te nemen, „er van uitgaande dat een ontheffing niet tot de mogelijkheden zal behoren vanwege de strijdigheid met de bestemming.”

„We zijn verrast door het negatieve advies”, zegt woordvoerster Wilma Tempelman van de stichting Multifunctionele Accommodatie Markelo. „We hebben veel overleg gehad en plannen steeds getoetst bij ambtenaren. Dit is niet zomaar uit de duim gezogen.” Het stichtingsbestuur is teleurgesteld. „De uitvoering van het plan loopt nu in elk geval vertraging op. We wachten op het collegebesluit over het advies en praten daarna verder.” Over een alternatieve plek voor de Göttelaan hebben de leden van de stichtingsbestuur nog niet nagedacht. Gerard Kaaijk die namens de buurt spreekt, is opgetogen. „Nu hebben we iets in handen waar we wat mee kunnen. We voelen ons gesterkt. Het gebouw is veel te groot en we verwachten hier veel overlast.” Hij vreest bovendien dat het hele pand ook nog eens onderkelderd gaat worden. Kaaijk vindt dat het multifunctionele pand bij zalencentrum De Haverkamp zou moeten komen waar al toezicht is. Als het college het advies naast zich neerlegt stappen de buurtbewoners naar de bestuursrechter.