'Inbrekers mogen hun werktuig niet meer vervoeren tussen 22.00 uur en 06.00 uur'

GOOR Inbrekers opgelet. Het gemeentebestuur Hof van Twente past de algemene plaatselijke verordening beter bekend als de APV aan. Artikel 2.44 'vervoer inbrekerswertuig' wil het college beter omschrijven. Nu is het nog verboden op een openbare plaats inbrekerswertuigen te vervoeren of bij zich te hebben. Straks mag dat alleen nog na 6.00 uur 's morgens en voor 22.00 uur 's avonds. Houd de tijd voortaan dus goed in de gaten!

Het college voert de wijziging door op verzoek van de politie. Opsporingsambtenaren klaagden enige tijd geleden bij een incident dat zij onvoldoende handvatten hebben iemand aan te houden. In het nieuwe artikel van de APV staat exact vermeld wat het gemeentebestuur onder inbrekerswerktuig verstaat: lopers, touwladders, valse sleutels "of enig ander gereedschap dat ertoe kan dienen zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen." Waarom het verbod is beperkt van 22.00 uur 's avonds tot 6.00 uur 's morgens en niet de hele dag geldt is niet uitgelegd.