Succesje voor Behoud Havezathe Heeckeren

GOOR De Stichting Behoud Havezathe Heeckeren heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de verlening van een monumentenvergunning voor een al gerealiseerde aanbouw. Het gaat om een aanbouw bij het koetshuis dat tegenover het hoofdgebouw van Huis Heeckeren staat. Volgens woordvoerder Olf Broenink is onder meer de aanbouw veel te groot ten opzichte van het koetshuis, bracht de aannemer een verkeerde voeg aan en klopt de bouw van de schoorstenen niet met het oorspronkelijke plan.

Volgens de rechtbank in Almelo heeft de gemeente zich niet aan de regels gehouden bij de procedure rond de monumentenvergunning. Dit betekent dat de gemeente haar werk opnieuw moet doen.

Olf Broenink hoopt dat door de uitspraak een ander plan, de bouw van elf appartementen tegenover het koetshuis er niet komt. "Voor dit gebouw gelden dezelfde strenge eisen als voor de gerealiseerde aanbouw die de gemeente wil legaliseren", zegt Broenink. Het gebouw moet er wat hem betreft niet komen mede omdat er nooit een gebouw heeft gestaan. Broenink vreest dat het hele voormalige kaseelterrein veel te vol wordt gebouwd waardoor het historische karakter van het terrein rond de voormalige havezate dreigt te verdwijnen. Tegen de bouw van de tweede aanbouw heeft de stichting Behoude Havezathe Heeckeren hoger beroep aangetekend.

De stichting Behoud Havezathe Heeckeren is voortgekomen uit een actiegroep tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het Huis Heeckeren. Avelijn gebruikt het pand nu voor de gehandicaptenzorg.

----------------------------------

Verbijstert over extra korting bovenop bezuiniging

DELDEN Sprakeloos en verbijstert. Directeur Lianne Niemeijer van de VVV Hof van Twente schieten bijna woorden tekort. "We zijn al weken met de gemeente in overleg om prestatieafspraken te maken", zegt zij. "Welk bedrag wordt voor welk specifieke doel uitgegeven. Ook proberen we de inkomsten te verhogen. We hebben met pijn en moeite een bedrag van 20.000 euro kunnen ombuigen. Dat is haalbaar. Maar wie schetst mijn verbazing? Iemand tipte mij dat het gemeentebestuur in de programmabegroting voor volgend jaar de VVV met nog een extra korting op onze basissubsidie confronteert van 17.000 euro."

Lianne Niemeijer is te meer verontwaardigd omdat het college de programmabegroting al op 28 september goedkeurde en daarna nog gesprekken met haar zijn gevoerd terwijl met geen woord is gerept over de extra bezuiniging. "Wij zijn toch al heel lang gesprekspartner van de gemeente? We zijn wekenlang met elkaar in gesprek en zitten met elkaar rond de tafel. Hoe kan het dat dit voor ons is verzwegen?"

"Ik heb er met een ambtenaar over gebeld. Maar hij mocht er tijdens de gesprekken met ons niets over zeggen. Op deze manier verlies ik mijn vertrouwen in het gemeentebestuur. Ik heb de programmabegroting van de gemeente via internet geraadpleegd. Het staat er echt. De prestatiebegroting wordt zo toch een waardeloos stuk papier? De bedragen die er in staan kloppen straks misschien niet meer."

De VVV heeft dit jaar een basissubsidie ontvangen van € 136.621.