Hans Kok maar kort burgemeester Hof van Twente
GOOR

Burgemeester Hans Kok van Hof van Twente blikte maandagavond tijdens de nieuwjaarstoespraak in een volle raadszaal terug op het tienjarig bestaan van zijn gemeente. Kok zei dat de burger er misschien niet veel van merkt dat behalve wanneer hij of zij een nieuw paspoort aanvraagt en daarvoor helemaal naar Goor moet met de auto. "De gemeente Hof van Twente heeft al veel tot stand gebracht", zei Kok. "Kijk maar eens naar de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, het project Kunstwerk Diepenheim en de sanering van asbest in onze gemeente."

Hans Kok wees er op dat een grote gemeente veel meer ingewikkelde taken aan kan dan de voormalige vijf kleine gemeenten waaruit de Hof van Twente is ontstaan: Goor, Markelo, Diepenheim en Stad en Ambt Delden. "Het rijk heeft veel taken overgeheveld naar gemeenten uit oogpunt van bezuinigingen. En de samenleving is ook steeds complexer geworden." (begin januari 2011)

Riest en Zuur dat burgemeester Kok voortijdig vertrekt
GOOR "Het is heel triest dat hij weg gaat", zegt fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA. "Maar ik respecteer zijn stap." Rijkens vindt dat zo snel mogelijk een interim-burgemeester het stokje van Kok moet overnemen. "De gemeentesecretaris gaat weg, er komen forse bezuinigingen op ons af. Ik maak me daar wel zorgen over. We zouden een krachtdadig opvolger moeten hebben."

De commissaris van de Koningin, Ank Bijleveld, gaat op zoek naar een interim-burgemeester. "Zij staat bekend als een doortastende burgemeester van Hof van Twente. Zij zou snel met een oplossing moeten komen. Rijkens vindt dat daarbij niet exact naar de regeltjes van de procedures hoeft te worden gekeken. "De bezuinigingen hebben een enorme inpact op de ambtelijke organisatie. Nu er twee cruciale figuren wegvallen moet er snel een oplossing komen."

Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA vindt het heel zuur voor Kok. "Ik heb respect voor zijn beslissing." Ook Scholten vindt dat er zo snel mogelijk een opvolger moet komen te meer omdat ook de gemeentesecretaris vertrekt. Hij zou het liefst zien dat er binnen drie weken een interim-burgemeester is aangesteld.

Gerda Bruins, fractievoorzitter van de VVD, heeft de volste begrip voor de beslissing van Kok. "Ik vind dit heel knap. Zo'n besluit nemen is niet makkelijk. Zij wijst er op dat na het vertrek van oud-burgemeester Ank Bijleveld naar de Tweede Kamer de gemeente Hof van Twente lange tijd zonder burgemeester zat. "Een vrij lange procedure is toen doorlopen. Dat is nu absoluut ongewenst."

Alice Olde Reuver of Briel van D66 vindt een uitgebreide sollicitatieprocedure overbodig. Volgens haar kan er snel een nieuwe een interim-burgemeester komen als een voorstel door de fractievoorzitters is goedgekeurd. "Jan Mans is snel tijdelijk burgemeester van Maastricht geworden na het vertrek van Gerd Leers."

Sandra Schrooyen van de SP is ronduit geschrokken van de beslissing. Maar zij kan zich de beslissing heel goed voorstellen. " Er rust een enorme druk op hem door de bezuinigingen en de veranderingen in de organisatie en als je daar last van ondervindt dan moet je kiezen."

Harrie Hoekstra van Burgerpartij Hof heeft net als Kok een hartinfarct gehad. "Er zou heel wat op hem af komen. Ik kan me zijn beslissing goed voorstellen."