Zorgen over komst geitenhouderij Rapperdsweg bij Goor

AMBT DELDEN Bewoners van Zeldam maken zich zorgen om de komst van enkele honderden geiten op een bedrijf waarop de bestemming koeien rust. "Er ligt een grote berg mest naast de stal, onafgeschermd, zo op het gras ernaast", zegt Annette Jeukens-Stappenbeld namens tien gezinnen die rond het bedrijf wonen. "Wij vinden dit zorgelijk."

Het bedrijf aan de Rapperdsweg kwam vlak voor de uitbraak van de Q-koorts in opspraak toen bekend werd dat de eigenaar er een megageitenhouderij wilde beginnen. Er zouden 5700 geiten op een perceel van drie hectare worden gehouden. Het college stemde hiermee in. Maar omwonenden tekenden beroep aan tegen een wijziging van het bestemmingsplan. Over zes weken verwachten zij een uitspraak van de Raad van State. Theo Jeukens vindt het een vreemde gang van zaken dat

wanneer er is een landelijk verbod op de vestiging en uitbreiding van geiten en schapen is tot 1 juni 2011 er nu toch geiten naar Zeldam komen. De vorige eigenaar van het bedrijf had een klein aantal varkens. Een klacht hierover heeft het gemeentebestuur inmiddels doorgespeeld naar de AIVD.

"Voor de geiten is geen vergunning verleend", aldus Annette Jeukens-Stappenbeld.

"De milieuvergunning ligt ook bij de Raad van State. Die moet nog op de rol komen. De bouwvergunning ligt nog ter inzage bij de gemeente. We hebben al bezwaar daar tegen ingediend. Wij maken ons zorgen over een nieuwe uitbraak van de Q-koorts, de geluidsoverlast, de verwachte verkeersbewegingen en de mestopslag. Als iemand zich nu al niet aan de regels houdt, hoe kunnen wij dan vertrouwen hebben dat hij dit straks wel zal doen? De AID weet al langer dan anderhalve week dat er geiten zijn. Wij hebben nog steeds niets gehoord van de AIVD. Onze adviseur, Baakman uit Haaksbergen, heeft ook nog niets vernomen. Dit bevreemdt ons.