Verdeeldheid over crisis gemeentehuis in Goor

GOOR Maakt fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA zich grote zorgen over de huidige situatie in het gemeentehuis van Hof van Twente, fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA vindt dat de politiek de rust moet bewaren. "Ruzie in de ambtelijke top, vind ik een groot woord", zegt Harry Scholten. "Er zijn maatregelen genomen. Ik heb begrepen dat er een oplossing komt. De gemeentesecretaris zoekt elders een baan. Als raad hebben wij er eigenlijk niet veel mee te maken."

Gerda Bruins van de VVD betreurt de actie van de PvdA die in een brief aan de krant zich zegt te ergeren aan het 'soapgehalte van de ambtelijke problemen in het gemeentehuis". "Er komt een onderzoek, zo hebben we vrijdag afgesproken. Dan is het chique de resultaten van het onderzoek af te wachten. De situatie is ernstig genoeg. Daarover ben ik het met de PvdA eens. Maar het gaat om personen en de PvdA noemt nu ook namen. Dit probleem moeten we zo snel mogelijk oplossen en wat nog belangrijker is: wat gaan wij er mee doen? De organisatie en de gemeente zijn gebaat bij een goede oplossing."

"Het is niet goed vooruit te lopen op het onderzoek", reageert Harrie Hoekstra van Burgerpartij Hof. Volgens hem zijn er vrijdag geen afspraken gemaakt dat gedurende het onderzoek er niet over naar buiten wordt getreden. "Maar om bij voorbaat iets te suggeren over de uitkomsten betreur ik. Dit soort onderzoeken moet zo objectief mogelijk gebeuren. Nu suggereert de PvdA bewust of onbewust iets en raken mensen beschadigd terwijl de uitkomsten pas in februari bekend zullen zijn." v Sandra Schrooyen van de SP was verbaasd over het nieuws. "Ik heb begrepen dat er al twee jaren problemen waren in de ambtelijke top. Waarom is dan niet eerder ingegrepen? Maar ik kijk nu liever vooruit. Iedereen heeft er last van gehad. Dit zijn geen leuke voorvallen voor een beginnend raadslid." Schrooyen vermoedt dat door communicatiefouten ook de tegenvallers rond de bouw van de brandweerkazerne die er niet komt en de kostenoverschrijding bij de bouw van de sporthal in Bentelo zijn ontstaan.