Veel groen en water in plan

GOOR Het rommelige fabrieksterrein van Finigoor aan de rand van het Goorse centrum verandert de komende jaren in een parkachtige wijk waar de Regge dwars door heen gaat stromen. Oude Wolbers/Droste Projectontwikkeling maakte een plan voor de bouw van ruim 300 woningen op de plek waar vroeger de Twentse Stoombleekerij Goor (TSB) stond. Het gaat om het gebied tussen de Gruttostraat, de DJ Bunschotenstraat en de Wheeweg. Oude Wolbers/Droste kocht het terrein twaalf jaar geleden. De bouwcombinatie realiseerde de afgelopen jaren al zo'n honderd woningen in het plan Hiltjesdamweide. Vanaf 2012 is de tweede fase aan de beurt: het TSB-terrein. Oude Wolbers/Droste heeft ruim 25 jaar ervaring met het herontwikkelen van oude fabrieken in de bebouwde kom die soms ook verontreinigd zijn. Het bedrijf heeft het terrein waar de Spanjaardfabriek bij het spoorwegstation van Borne stond herontwikkeld. De gebouwen van slachtafvalverwerker Bouwens wordt op dit moment gesloopt en gesaneerd. Het bureau BDP Khandekar, dat ook het stedenbouwkundig ontwerp van Hiltjesdamweide tekende, zette de nieuwe invulling van het terrein op papier. Khandekar houdt daarbij rekening met de aansluiting op het centrum van Goor, de Hiltjesdamweide, de loop van de Regge, de voormalige spoorlijn en een oude beek. Er komt veel ruimte rondom de woningen. Naar verwachting bouwt Oude Wolbers/Droste dertig woningen per jaar. "De opzet van het plan zo flexibel, dat we met elke marktomstandigheid rekening houden", zegt Wim Oude Wolbers. Het gemeentebestuur wil volgend jaar het bestemmingsplan veranderen van werken in wonen.