Nieuwe tegenvaller van drie miljoen euro

De meeste gemeenteraadsleden zijn behoorlijk geschrokken van een nieuwe, forse tegenvaller. „Dit betekent dat de rek tijdens de bezuinigingen nog minder is geworden”, reageert fractievoorzitter van het CDA, Harry Scholten.

GOOR Het gemeentebestuur van Hof van Twente moet rekening houden met een nieuwe, forse tegenvaller. De Hoge Raad besloot enkele dagen geleden dat de kerncentrale in Borsele niet verkocht mag worden. Als eigenaar Essent/Delta de centrale niet kan verkopen mist Hof van Twente als aandeelhouder van Essent drie miljoen euro aan inkomsten.

„We hadden de drie miljoen euro volgend jaar als inkomsten willen boeken”, legt wethouder Ben Eshuis van financiën uit. „Dit is een flinke tegenvaller, zeker in deze tijd van bezuinigingen.” De rechtbank in Arnhem en daarna de Hoge Raad in Den Haag hebben bepaald dat de kerncentrale niet aan een particulier bedrijf mag worden verkocht. De centrale moet in handen van de overheid blijven. Het gevolg daarvan is volgens Eshuis dat de gemeenteraad andere projecten uit het fonds majeure projecten moet uitstellen. Uit dit fonds betaalt de gemeente grote projecten als Kunstwerk Diepenheim, de bouw van een nieuwe gemeentewerf, de renovatie van zwembaden, de uitbreiding van De Pol in Bentelo, een opknapbeurt van de Boven Regge bij Goor, duurzame, energiebesparende initiatieven en de bouw en renovatie van basisscholen in Hof van Twente. Daar komt volgens Eshuis nog een tegenvaller bij van de uitbreiding van sporthal Bentelo van ongeveer vier ton. „We moeten opnieuw prioriteiten stellen”, zegt Eshuis.

Tegenover de tegenvallers staat een meevaller van 1,3 miljoen euro. Dit bedrag, een extra dividenduitkering van Essent, is niet nieuw. In november vorig jaar was deze meevaller al bekendgemaakt. Fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA gaat vragen stellen over de nieuwe tegenvaller. „De inkomsten kun je pas boeken als absoluut zeker is dat het geld uit de verkoop van de kerncentrale er ook gaat komen”, zegt Rijkens. Hij wil precies de historie van de besluitvorming uitzoeken. „Als je wist dat de inkomsten onzeker waren op het moment van ondertekening van de overeenkomst en je boekt een bedrag toe aan het fonds majeure projecten, dan ben je raar bezig.

Rijkens wijst er op dat hij onlangs nog fel protesteerde tegen het terugvloeien van een miljoen euro naar de algemene middelen. De bouw van de sporthal in Diepenheim ging niet door omdat de woningbouwvereniging Viverion de bouw van een woonzorgcomplex afblies. Maar het geld had volgens Rijkens in het fonds majeure projecten moeten blijven. Rijkens had liever gezien dat het geld in het fonds majeure projecten was gebleven. „Ik heb daar tevergeefs bezwaar tegen gemaakt.” Rijkens wil nu van de wethouder weten welk project wordt uitgesteld.

Fractievoorzitter Harry Scholten van het CDA spreekt van een forse tegenvaller. „Dat betekent dat er nog minder rek is in de komende bezuinigingsronde.” Scholten zegt dat het nieuws over de tegenvaller hem ‘rauw op het dak’ viel. „Daardoor is er minder geld voor majeure projecten en moeten uitgave worden uitgesteld. „We moeten veel scherper kijken naar het inschakelen van externe bureau”, zegt fractievoorzitter Gerda Bruins van de VVD. „Hof van Twente schakelt meer dan andere gemeenten bureaus in. Dat moet veel minder worden. Bruins zegt er alles aan te doen om te voorkomen dat het gemeentebestuur de OZB verhoogt. „Maar het wordt zo langzamerhand steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen.” Sandra Schrooyen van de SP spreekt van een slecht moment waarop het nieuws naar buiten komt. „Ik vind het heel jammer dat deze raad probeert het hoofd boven water te houden in een tijd van bezuinigingen en tegenvallers.”

Alice Olde Reuver of Briel van D66 wil nog niet reageren omdat nog veel onduidelijk is. „Het is nog niet helder hoe de tegenvaller precies in elkaar steekt.”