Hof van Twente krijgt erfgoedcommissie

Het Oversticht dat adviseert over monumenten heeft haar eigen glazen in gegooid. Nadat de Zwolse instelling een voorstel naar de gemeente Hof van Twente stuurde waarin zij meer geld voor haar diensten vroeg, besloot het gemeentebestuur geen gebruik meer te maken van haar diensten en zelf een monumentencommissie op te richten. Een voorstel heeft het college van burgemeester en wethouder naar de gemeenteraad gestuurd die er dinsdagavond een beslissing over neemt.

B en W willen een erfgoedcommissie oprichten waarin de monumentenraad wordt opgenomen. Nadat begin vorig jaar de monumentenwet is verandert neemt het aantal taen van plaatselijke monumentencommissies toe. Gemeenteambtenaren moeten daarom monumentenverordeningen schrijven en over een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie beschikken.

Sinds begin vorig jaar vraagt het gemeentebestuur twee lokale leden van de voormalige welstands- en monumentencommissie om advies omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van het Oversticht. "Dit is een ongewenste situatie en juridisch niet verantwoord", schrijft het college aan de gemeenteraad. In een bezwaarprocedure zal het advies van de huidige monumentencommissie geen stand houden.

Op verzoek van wethouder Josh Sijbom hebben gemeenteambtenaren nog verkend of Hof van Twente kan samenwerken met Hengelo en Borne bij de vorming van een nieuwe monumentencommissie. Dat is echter niet gelukt. Daarom komt het college nu met een voorstel een eigen erfgoedcommissie op te richten. De erfgoedcommissie gaat volgens het voorstel bestaan uit twee commissies, de technische commissie en een beleidsmatige commissie.

In de toekomst zou de nieuwe erfgoedcommissie digitale kaarten kunnen ontwikkelen en het erfgoed kunnen uitdragen voor recreatieve en toeristische doeleinden. De commissieleden kunnen ook projecten voor restauratieopleidingen stimuleren en meer draagvlak voor erfgoed scheppen.