Hof van Twente trapt veel harder op de rem

GOOR De gemeente Hof van Twente moet 775.000 euro extra per jaar minder uitgeven. Wethouder Ben Eshuis maakte dat deze week bekend in een commissievergadering. De bezuiniging komt bovenop een aangekondigde korting van zo'n twee miljoen euro. Dat er een extra ombuiging zou komen was bekend. Alleen de hoogte van het bedrag stond nog niet vast. Het college van burgemeester en wethouders wil op 12 oktober een aantal voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen die naar verwachting op 9 november de begroting voor volgend jaar zal vaststellen. "Dit wordt een zware opgave voor het college en de gemeenteraad", zei Ben Eshuis.

Voorzitter Roel Jochems van Goor Collectief stapt op als de gemeente Hof van Twente niet meewerkt aan een masterplan voor het winkelhart. "We praten al jaren met de gemeente en zijn nu op het punt gekomen dat de raadsfracties inzien dat er echt iets moet gebeuren. Ik vind mezelf niet meer geloofwaardig als er niets zou veranderen', zegt Roel Jochems.

Volgens de voorzitter van de ondernemersvereniging sluit één van de twee schoenenzaken in Goor binnenkort de deuren. "Hij heeft twee zaken. Eén in Goor en één in Borne. Hij heeft vijf jaar geïnvesteerd in Goor maar gooit nu het bijltje er bij neer. Hij heeft het zeer moeilijk gehad. Maar de zaak in Borne blijft wel open. Want Borne investeert wel in een centrumplan."

Volgens Jochems staan meer winkeliers het water tot aan de lippen. "Er moet snel iets gebeuren. Er is geen sfeer." Het plaatsen van een aantal bakken met groen is veel te weinig. "We hebben een lange termijn visie nodig." Of de gemeenteraad instemt met een forse investering in het winkelhart van Goor is moeilijk te zeggen. Het gemeentebestuur moet miljoenen bezuinigen. Maar fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA liet zich deze week in een commissievergadering ontvallen dat het 'vijf voor twaalf is' met het winkelcentrum van Goor.

-------------------

Forse bezuinigingen begroting 2011

GOOR Een drama wil hij de begroting van de gemeente Hof van Twente voor volgend jaar niet noemen. Wel spreekt wethouder Ben Eshuis over forse bezuinigingen terwijl geen rooie cent is vrijgemaakt voor nieuw beleid en de belastingen de komende jaren met achttien procent omhoog gaan. Afgelopen jaar stegen de gemeentelijke belastingen ook al bijna tien procent. De gemeente is in deze regio echter nog steeds een middenmoter. Op 135 posten wil het nieuwe CDA/VVD-college volgend jaar besparen, voor in totaal bijna drie miljoen euro.

Voor het leerlingenvervoer, de kinderopvang en de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is minder geld beschikbaar. Kapotte speeltoestellen haalt de gemeente weg. „Soms hebben we de kaasschaafmethode toegepast, soms hebben we uitgaven geschrapt”, vertelt Ben Eshuis die daarmee onder meer doelt op het niet doorgaan van de bouw van de sporthal in Diepenheim en het sluiten van het zwembad in Goor. Vacatures op de afdeling financiën en bij de brandweer vult het college voorlopig niet op. Minder opdrachten besteedt het uit en een langlopend project voor het onderhoud van het landschap stopt in 2013. „Voor sommigen zijn de bezuinigingen pijnlijk”, zegt Ben Eshuis. „Ik verwacht een flinke discussie in de gemeenteraad.” Op 19 oktober praten raadsleden in de commissie financiën over de voorstellen waarna de gemeenteraad op 9 november een beslissing neemt over de voorstellen.

En er gloort nog geen licht aan het einde van de tunnel. „We hebben ook volgend jaar nog een flinke stap te maken”, waarschuwt Eshuis. De gemeentewerf bij de Jumbo in Goor sluit in 2012 wellicht de deuren, zodat alleen Bentelo en Markelo nog open blijven.

Op de lijst van bezuinigingen staan grote posten zoals onderhoud voertuigen (120.000 euro minder), schrappen van recreatieve voorzieningen (min 200.000 euro) en doorberekenen volledige btw in de afvalstoffenheffing (209.000 euro). De renovatie van de sporthal Mossendam stelt het college uit en jongerenwerk Scala huurt het minder vaak in. Minima krijgen geen gratis krant meer en de advertenties in het Hofweekblad en in TCTubantia krijgen een sober karakter. De bijdrage aan de woonzorgcomplexen in Diepenheim en Markelo stopt, er komt minder geld voor groot onderhoud aan schoolgebouwen en de leges voor gehandicaptenparkeerkaart gaan met twintig procent omhoog. B en W willen voor alle individuele wmo-voorzieningen eigen bijdragen gaan vragen en laten het aantal aanvrages voor de huishoudelijk hulp niet meer groeien. Het college wil een maximum van 54.000 euro invoeren voor aanpassingen aan woningen. De kosten bedragen al gauw 60.000 euro. Het college wil een plafond van 54.378 euro instellen. Het gemeentebestuur wil vaker mensen met schulden zelf financieel gaan begeleiden. Nu doet de Stadsbank Oost Nederland dit werk nog grotendeels.