Oud-raadslid Rudolf Beens hekelt deal gemeente met ander raadslid

september 2010

DELDEN Oud-raadslid Rudolf Beens vraagt het gemeentebestuur om opheldering rond een deal tussen een raadslid en het toenmalige college in 2005. Beens vermoedt dat Rudi Buschers van het CDA is bevoordeeld bij het nieuwbouwplan Borre in Bentelo waar hij woont. Buschers stopte met zijn varkenshouderij en stond er op dat het college hem zou uitkopen. Hij kreeg hiervoor volgens Beens negen bouwkavels voor een kavelsprijs onder de marktwaarde en een geldbedrag van 125.000 euro voor een weide. Buschers moest beloven zijn varkenshouderij te beëndigen en geen bezwaar maken tegen bouwplannen in de directe omgeving van plan Borre.

"Op de eerste kavel heeft hij nu een winst gemaakt van 129.000 euro", zegt Beens. "En er volgen nu nog acht." Beens verwijt met name het toenmalige college met twee CDA-wethouders dat het veel harder moest opstellen tegenover Buschers. "Hoe kan het college zo stom zijn geweest een raadslid tot projectontwikkelaar te bombarderen." Beens vermoedt dat Buschers dreigde bezwaar te maken tegen de bestemmingsplanwijziging. "Dat zou het CDA veel stemmen hebben gekost in Bentelo."

Ik vind de deal met Buschers een bestuurlijk stupide deal, waarbij alleen de belangen van Buschers en de belangen van het CDA (rust in de tent) zijn gediend en waarbij de belangen van de gemeen-schap om spaarzaam om te gaan met gemeenschapsgeld onvoldoende meetelden. Het is gewoon stupide om een raadslid aan te bieden om projectontwikkelaar te mogen spelen binnen de gemeente. Ik denk dat zoiets in Nederland de afgelopen 25 jaar niet meer op deze schaal is voorgekomen. Stupide dat een voor 80% CDA-college een dergelijke deal heeft aangeboden aan een CDA-raadslid. Ik noem dit bevoordeling ten top.