Ambtenaren Hof van Twente scoren goed

GOOR Gemeenteambtenaren van Hof van Twente kunnen met opgeheven hoofd het jaar 2010 afsluiten. Het aantal klachten over het contact tussen het personeel en de bezoekers zeer klein is. In 2009 waren er slechts 29 klachten terwijl er 120.000 contacten waren. "Nagenoeg alle contacten doen wij af op de afgesproken manier en binnen de termijnen die daarvoor zijn afgesproken", staat in een ambtelijke notitie aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadsleden hadden enkele maanden geleden nog felle kritiek op het functioneren van enkele ambtenaren en het afhandelen van klachten. Wethouder Pieter van Zwanenburg zegt echter dat raadsleden 'inzoomen' op enkele klachten. "Maar in z'n algemeenheid functioneren ambtenaren in het gemeentehuis goed", zegt Van Zwanenburg. "Ik ben daar zeer tevreden over." Het aantal klachten was in 2008 nog 35. In de eerte helft van 2010 dienden burgers dertien klachten in. De meeste klachten gaan over de wijze waarop een ambtenaar informatie verstrekt en het gedrag van ambtenaren en bestuurders tegenover burgers. Om de dienstverlening te verbeteren past het college werkprocessen aan en stimuleert klantgericht werken onder het personeel. Het gemeentebestuur moet volgens de wet een klacht binnen zes weken afhandelen. Vorig jaar handelde de gemeente 83 procent van de klachten binnen de wettelijke termijn af. Voor dit jaar moet dat percentage minstens twee punten hoger komen te liggen.