Effink moet illegale bouw afbreken

HENGEVELDE H.J.B. Effink van de Effink Groep Hengevelde moet een uitbreiding van een bedrijfshal aan de Diepenheimsestraat in Hengevelde ongedaan maken. Gemeenteambtenaren ontdekten de illegale bouw bij toeval en sommeerden de familie een bouwvergunning aan te vragen. Eind vorig jaar diende de familie een bouwvergunning in zonder dat er vooroverleg plaatsvond. De Welstandscommissie gaf daarna een negatief advies. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze week de gevraagde bouwvergunning te weigeren.

De uitbreiding is in strijd met diverse criteria, aldus het college. De uitbreiding wijkt af van de oude vormgeving. "Ook heeft de aanbouw qua verschijningsvorm onvoldoende relatie met de oorspronkelijke architectuur van het gebied en met die van de bestaande bebouwing. Met name de dakhelling, de dakafwerking, de dakvensters, raamkozijnen en de dakhoogte sluiten niet aan op de oorspronkelijke bebouwingskenmerken." Ook moet de reclame op het dak verdwijnen. Het college stemt niet in met legaliseren mede om precedentwerking te voorkomen. Andere burgers zouden ook illegaal kunnen gaan bouwen en achteraf een bouwvergunning kunnen aanvragen. Effink, die niet bereikbaar was voor commentaar, kan de komende weken nog bezwaar maken tegen het collegebesluit.