Stadsraad bezorgd over bouw Zuidwal

DELDEN - De stadsraad krijgt veel vragen van bezorgde inwoners over de bouw aan de Zuidwal waar een vestiging van de Hema komt. Volgens Babette Duns van de stadsraad vragen bewoners zich af of de kwaliteit van het historische centrum genoeg bewaakt wordt. De raad wil de bezorgdheid overbrengen aan de lokale politiek. De stadsraad wil constructief in dialoog hierover gaan met de gemeente. Wat zijn de plannen? “Hoe worden de historische kwaliteiten van het centrum van Delden effectief bewaakt? Hoe kunnen de inwoners beter betrokken worden? En hoe kunnen zorgen worden weggenomen dat er te weinig oog zou zijn voor het fraaie oude stadshart waardoor het lijkt of economische belangen prevaleren?” Laten we er met elkaar naar streven dat ook de sfeer tussen lokale politiek en haar burgers prettig en gezond (kritisch) blijft.


De bouw van de Hema tussen de Langestraat en de Zuidwal gaat gewoon door. Verzoeken van omwonenden om de bouw stop te zetten zijn niet ingewilligd. De rechter concludeerde dat de bouwhoogte weliswaar dertig centimeter afwijkt op een totaal van 6,5 meter, maar acht die overschrijding toelaatbaar. "Het betreft een verschil van ongeveer vijf procent. Het uiterlijk van het gebouw als geheel blijft nagenoeg gelijk. De wijziging is met name het gevolg van de nadere uitwerking van de bouwtekeningen." De rechter ziet geen reden de bouwvergunning opnieuw te toetsen.

De rechter vindt dat ook andere bezwaren geen hout snijden. Een klein deel van de winkelruimte gaat gebruikt worden voor een koelcel en voor opslag. "Dat daaruit in milieutechnisch opzicht gevolgen voortvloeien speelt bij deze planologische afweging geen rol. Evenmin speelt een rol dat het aantal winkels bij de bouwaanvraag is teruggebracht waardoor één van de winkelruimten is vergroot." De rechter vindt dat het in ruimtelijk opzicht geen verschil maakt of er sprake is van twee kleine winkeleenheden of van een grote ruimte met dezelfde oppervlakte.

"We hebben met verbazing kennis genomen van de beslissing", zegt mevrouw Van der Neut van de Zuidwal. "Kennelijk mag je toch van de regels afwijken." Er loopt nu nog een beroepsprocedure. De omwonenden verwacht de uitspraak over ruim een half jaar. Dan is de Hema waarschijnlijk al enkele maanden geopend.


Bouw Hema na drie dagen al stilgelegd

DELDEN De bouw van de Hema is drie dagen na het begin al stilgelegd. Bewoners van de Zuidwal hebben de rechter van de rechtbank in Almelo om een zogeheten voorlopige voorziening gevraagd. In afwachting van een uitspraak besluit de bestuursrechter dan meestal het werk stil te leggen. Burgers kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank in een spoedprocedure vragen een voorlopige voorziening te treffen om te voorkomen dat er na een geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat.

Bewoners van de Zuidwal hebben grote moeite met 'de afwijkingen van het oorspronkelijke plan'. "We maken bezwaren omdat de winkelruimte in eerste instantantie 250 vierkante meter groot zou worden", zegt woordvoerder Tonnie Morssinkhof namens de buurt. "Nu krijgt de Hema 350 vierkante meter." Ook maken zij bezwaar tegen het wijzigen van een deel van de nieuwbouw dat in eerste instantie de bestemming opslag en kantoor zou krijgen maar onlangs is veranderd in koelruimte." Zij vrezen geluidsoverlast van de koelapparatuur.

Wat de omwonenden ook steekt is dat de aannemer er een vierkante blokkendoos bouwt. Het liefst zien zij dat de nieuwbouw een schuin dank krijgt. Zij wijzen daarbij op het feit dat de andere panden aan de Zuidwal allemaal een schuin dak hebben. Woensdagochtend begon de aannemer met het graafwerk begeleid door twee archeologen. Uit de grond kwamen veel blokken Bentheimerzandsteen.