Bouwvergunning geweigerd voor plan woningen Vossenbrinkweg Averinkstraat

DELDEN Het gemeentebestuur van Hof van Twente weigert een vergunning af te geven voor het bouwplan van TBR Planontwikkeling voor negen woningen op de hoek van de Vossenbrinkweg en de Averinkstraat. De ontwikkelaar van het plan, Erik Lammertink van TBR Planontwikkeling in Enter, maakte deze week in een brief aan het gemeentebestuur bezwaar tegen een wijziging van het plan.

Een geïrriteerde Erik Lammertink zegt dat hij met het gemeentebestuur drie jaar geleden in principe al akkoord was over het bouwplan. TBR Planontwikkeling kreeg bijna een jaar geleden een bouwvergunning voor het terrein. In het gebouw was de basisschool Vossenoord en daarna kinderopvang Catalpa gevestigd. Het gebouw telt één bouwlaag maar de plannenmakers willen verder de lucht in wat op grote bezwaren stuitte van omwonenden. Zij vrezen onder meer dat de woningen aan de Averinkstraat in de schaduw komen te staan van de nieuwbouw en organiseerden een handtekeningenactie.

Uit de buurt kwam een lawine aan zienswijzes bij de gemeente binnen waarna de gemeenteraad besloot dat er een nieuw beeldkwaliteitsplan op tafel moest komen. In dat nieuwe plan is de maximale goothoogte verlaagd naar drie meter. Lammertink is daar bepaald niet blij mee. Maar hij krijgt nog een kans een nieuw plan te maken.

"TBR Planontwikkeling acht het onbegrijpelijk en ook volstrekt onaanvaardbaar dat de gemeenteraad zonder enige nadere motivering tot gewijzigde vaststelling van het beeldkwaliteitplan is gekomen", schrijft adovaat C. van Deutekom namens TBR Planontwikkeling aan de gemeenteraad. "Deze gewijzigde vaststelling staat haaks op het collegevoorstel en staat ook haaks op al hetgeen hierover met cliënten door de loop der jaren is afgesproken."