VVV onaangenaam verrast door extra bezuinigingen

DELDEN - Het VVV-bestuur Hof van Twente is onaangenaam verrast door een collegebesluit van deze week om een eenmalige bijdrage van 65.000 euro te halveren. De VVV heeft op verzoek van de gemeenteraad al in 2007 een plan gemaakt om meer aan de weg te timmeren, de gemeente Hof van Twente nog professioneler te promoten middels bijvoorbeeld flyers, arrangementen, informatiezuilen en een nieuwe website. Ook is geld nodig voor automatisering, het verbeteren van de kassa’s en de aanschaf van moderne pinautomaten. De gemeenteraad heeft hierover zelfs een motie aangenomen waarin de raad het college opdracht geeft een innovatief actieprogramma te schrijven voor de VVV. Inmiddels waait de wind uit een andere richting.

„Burgemeester Hans Kok zei ons zowel eind 2009 als in het eerste kwartaal van 2010 nog dat we moesten doorgaan op de ingeslagen weg”, zegt een teleurgesteld VVV-directeur Lianne Niemeijer. „Deze week kregen we echter het bericht dat maar de helft van het geld er gaat komen. Dat is onvoldoende. We zitten al midden in de vernieuwingsslag. We hebben ontwerpen gemaakt, evenementenkalenders laten drukken en allerlei andere uitgaven gedaan en in personeel geïnvesteerd. Voor 1 juli moeten we weten waar we aan toe zijn. Anders kunnen de gevolgen ernstig zijn.”

Wethouder Josh Sijbom zegde de VVV toe op korte termijn met de fractievoorzitters te overleggen. In een rapport aan het college waarschuwen ambtenaren dat het beleidsuitgangspunt van de gemeente, dat de VVV als belangrijkste promotie en marketingorgaan wordt gezien, hiermee onder druk komt te staan. Het VVV-bestuur praat op 29 juni over de nieuwe situatie en hoopt dat de gemeenteraad op 6 juli besluit om de bijdrage niet te halveren.

Bezuinigingen
Het college van burgemeester en wethouder wil flink gaan snijden in de welzijnsuitgaven. De gemeente Hof van Twente zit over twee jaar zo krap bij kas dat het college ruim 600.000 euro minder wil uitgeven aan sport, kunst, cultuurvorming en educatie. Ook de jaren daarna moeten de uitgaven omlaag met ongeveer 12,5 procent van het huidige subsidiebedrag aan welzijn.

Het college spreekt over een herijking van de welzijnssubsidies. Dat is nodig mede omdat het rijk bezuinigingen doorschuift naar de gemeente. Hof van Twente krijgt in het meest ongunstige geval jaarlijks zes miljoen euro minder van het rijk dan nu nog het geval is. Een projectgroep heeft deze week alle betrokken instellingen een brief hierover gestuurd. Dat zijn zo'n 350 instanties.

De komende weken kunnen besturen van de instellingen via internet een enquete invullen. Zij kunnen aangeven wat de kortingen betekenen voor hun instelling. Na de zomervakantie wil het college de reacties verzamelen zodat de gemeenteraad eind dit jaar een beslissing neemt, nadat de leden van de commissie algemeen op 7 september haar licht er over heeft laten schijnen. Nieuwe uitgaven komen er waarschijnlijk niet meer. "Als je de komende jaren miljoenen euro's moet bezuinigen kun je nu geen toezeggingen meer doen", zegt wethouder Pieter van Zwanenburg. "Iedereen moet een pas op de plaats maken." De gemeente wil ondermeer onderzoeken of het onderhoud en de opslag van scootmobiel goedkoper kan door efficiënter te werken.

Vossenoord mogelijk nog enige tijd leeg
DELDEN De voormalige basisschool Vossenoord waarin ook kinderopvang Catalpa zat kon nog wel enige tijd leeg blijven staan. Die vrees uitten leden van de commissie fysiek deze week. Het gebouw op de hoek van de Vossenbrinkweg en de Averinkstraat maakt plaats voor woningbouw. Maar een projectontwikkelaar en de gemeente verschillen van mening wat er moet komen. Op aandringen van omwonenden besloot de gemeenteraad de goothoogte te verlagen. Nu heeft de aannemer er niet meer veel vertrouwen in dat de woningen goed verkoopbaar zijn. Zelfs wethouder Josh Sijbom vermoedt dat het nog lang kon gaan duren voordat de aannemer het pand sloopt. Af en toe bereikt de gemeente klachten over vandalisme in het leegstaande gebouw.