Stuw Drienerbeek bij gracht Huis Hengelo hersteld

HENGELO De stuw zal waarschijnlijk alleen monumentale waarde hebben want het waterschap heeft aangegeven dat de stuw niet functioneel in gebruik zal worden genomen. Misschien kan de stuw wel functioneren op nationale monumentendag.

Een stokoud stukje Hengelo is in ere hersteld. De Drienerbeek heeft weer een stuw. Eeuwen geleden had de beek bij de Thiemsbrug, waar nu de Deldenerstraat, Bornsestraat en de Oldenzaalsestraat samenkomen, een dergelijk kunstwerk om te voorkomen dat de enorme grachten van het kasteel Huys Hengelo leeg zouden lopen. De grachten rond de voormalige vesting van Frederik van Twickelo die tien meter breed waren en een vierkant vormden van zeker honderd bij honderd meter zijn deels weer in ere hersteld. Het kasteel telde dubbele grachten. Om een idee te geven: waar eens de buitenste waterwerken liepen rijden nu auto's over de Bornsestraat. Het Huys Hengelo stond bij de plek waar de Drienerbeek, Elsbeek en de Berflobeek samen komen.

De gerestaureerde stuw kwam bijna letterlijk boven water toen ongeveer twintig jaar geleden opgravingen zijn gedaan voor het voormalige kasteel bij het voormalige boerendorpje Hengelo. Archeologen en vrijwilligers konden er pas aan de slag toen de gebouwen van de Heemaf en de Bontweverij van de firma's Ten Cate en Dijk waren afgebroken. De stuw die nu in ere is hersteld zou ruim honderd jaar oud zijn en bestaat uit gietijzeren tandwielen, assen en een frame. "We zijn heel blij dat de stuw er weer staat", zegt Jos Schwertasek van Oald Hengel. "Het gaat toch om een stuk historie uit de negentiende eeuw." Volgens Herbert Troelstra die deel uitmaakte van de monumentencommissie van de gemeente Hengelo gebruikte de bontweverij de stuw om afvalwater vol kleurstoffen weg te spoelen op het oppervlaktewater. Veel Twentse beken waren zwaar vervuild door verf.

Het waterschap Regge en Dinkel die heeft geholpen bij de restauratie, gaat de stuw niet gebruiken. De waterstand in de Drienerbeek is daarvoor te laag. Dat was eens wel anders. Op de hoek van de Schalkburgerstraat en de Paul Krugerstraat stond zelf jarenlang een watermolen. Hier stroomde de Elsbeek in de Drienerbeek.