Q-koorts motie krijgt geen meerderheid

GOOR Het 90-ste geval van Q-koorts in Nederland steekt de kop op. Met die woorden zette Roel Bergman van de PvdA de toon voor een discussie in de raadsvergadering over de vestiging of uitbreiding van een grote geitenfokkerij aan de Rappertsweg op enkele kilometers ten noordoosten van Goor. De PvdA diende een motie in waarin de partij zegt dat Q-koorts een constante bedreiging vormt voor de volksgezondheid en de gemeente niet gedwongen kan worden om eigen burgers ernstige risico’s te laten lopen. De PvdA dringt er in de motie op aan het besluit de verlening een concept-milieuvergunning voor de geitenfokkerij te heroverwegen of op te schorten. Wethouder Josh Sijbom vond de motie echter overbodig omdat de regering geen nieuwe vestigingen of uitbreidingen meer toestaat tot juli volgend jaar. „De vergunning is ook al verleend en kan alleen op zeer zwaarwegende gronden worden ingetrokken.” Sijbom zei dat na overleg met de GGD extra voorschriften in de vergunning zijn opgenomen. Alleen D66 en de Burgerpartij Hof steunden de motie van de PvdA. De motie is daardoor afgewezen.