Triangel neemt peuterspeelzalen over

De stichting Kinderopvang Triangel neemt de stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente over. De besturen en de gemeente Hof van Twente tekenden deze week een intentieverklaring. Het streven is om per 1 januari 2011 te komen tot één voorschoolse voorziening in de gemeente. Medewerkers en ouders zijn van het voornemen op de hoogte gesteld.

Al in februari van dit jaar tekenden de partijen een verklaring om door samenwerking te komen tot één voorschoolse voorziening. Uit onderzoek naar de meest gewenste en haalbare vorm van samenwerking, zowel organisatorisch, financieel als juridisch achten de partijen het wenselijk om te komen tot een voorschoolse voorziening door een bestuurlijke overname. Voorzitter Mirjan Temmink van stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente, directeur Erna Kockmann van de stichting Kinderopvang Triangel en wethouder Pieter van Zwanenburg tekenden de verklaring.

Het aantal peuters in de gemeente daalt de komende jaren. Het gemeentebestuur van Hof van Twente hecht aan een sterke voorschoolse voorziening die aansluit op de lokale behoefte. Zo ontstaan toegankelijke voorzieningen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

De gemeente Hof van Twente voert de regie over de totstandkoming van de voorschoolse voorziening. Het komende half jaar werken verschillende werkgroepen de overname uit.