Markelose Veste voor de jeugd

Niet de Grolsch Veste maar de Markelose Veste moet de nieuwe naam worden van de nog te bouwen jeugdsoos aan de W. Göttelaan. De initiatiefnemers schrijven dit in een persbericht nadat het college de bouwvergunning heeft afgegeven. Het college van burgemeester en wethouders legt de zienswijze van omwonenden naast zich neer. De omwonenden vrezen dat de nieuwbouw op termijn veel jeugd aantrekt waardoor de nodige overlast ontstaat. "De bouw start zo spoedig mogelijk om voor het nieuwe ijsseizoen klaar te zijn", staat in het persbericht. Maar de omwonenden denken daar heel anders over. "Ik denk dat zij zichzelf in de vingers snijden met zo'n persbericht", zegt Gerrit Kaaijk namens de omwonenden. "Dit is een sneer naar de bezwaarmakers toe." Volgens Kaaijk zei wethouder Coby Titshof op een bijeenkomst over de plannen dat het gebouw op z'n vroegst in het voorjaar van volgend jaar klaar kan zijn.

'Bouw Markelose Veste begint zo snel mogelijk'

MARKELO De bouw van de Markelose Veste, het nieuwe onderkomen van de ijsclub en de jongerensoos, gaat in principe zo snel mogelijk beginnen. Voor het winterseizoen kunnen de huurders er in dat geval al in. Woordvoerster Wilma Tempelman van de Markelose Veste bevestigt dat het werk op korte termijn wordt gegund aan een aannemer. Dat de kelder een stuk groter wordt dan tot voor kort was gepland vindt Wilma Tempelman niet zo gek. „ Meer ruimte is meer functionaliteit, meer mogelijkheden.”

De vrees van omwonenden dat een nog groter pand eerder tot een exploitatietekort leidt waardoor meer gebruikers er in zouden moeten en de overlast toeneemt, noemt Wilma Tempelman ongegrond. „Alles staat zwart op wit op papier. We gaan het gebouw straks gebruiken voor de jeugd tussen twaalf en zestien jaar. Daar heeft de gemeente subsidie voor afgegeven. In een activiteitenprogramma hebben we aangegeven wat er allemaal eventueel mogelijk zou zijn voor hen. Er wordt geen alcohol geschonken. De politiek heeft dat heel duidelijk gezegd”, zegt Wilma Tempelman, die er aan toevoegt dat er film-, voorlichtings en gameavonden komen en allerlei andere activiteiten zoals het schrijven van een levensboek in samenwerking met ouderen. Er zullen zeker niet elke dag activiteiten plaatshebben.

„Kijk, dit is een heel mooi initiatief. De ijsclub heeft een nieuw gebouw nodig en jongerenwerk is er nog niet in Markelo. De ijsclub heeft daarom samen met de Jeugd Activiteiten Markelo (JAM) het initiatief genomen nieuw te bouwen. Omwonenden vragen zich af waarom we niet op een andere plek bouwen. Dat heeft met de kosten te maken.