‘Mantelzorg in units bij boerderijen’

De sociaal-democraten in Hof van Twente vinden dat burgers zelf moeten kunnen uitzoeken hoe zij mantelzorgers huisvesten. Dat kan door plaatsen van units of door tijdelijk een uitbreiding te realiseren. Maar een meerderheid was tegen.

GOOR Breng mensen met ernstig zieken in de familie niet in de verleiding de boerderij uit te breiden voor de huisvesting van een mantelzorger (familie of vriend) waarna ze later volgens de regels alles moeten afbreken. Dat is kapitaalvernietiging en levert veel teleurstelling op. De gemeenteraad stemde gisteravond een amendement van de PvdA die meer vrijheid bood weg. In het amendement stelden de sociaal-democraten voor dat ‘de gemeente op creatieve wijze omgaat met aanvragen voor het realiseren van mantelzorgvoorzieningen in het buitengebied.”

Roel Bergman van de PvdA wees er op dat hij akkoord gaat met het plaatsen van kant-en-klare units voor een mantelzorger. Maar dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport werken aan een handreiking ‘om ruimer om te gaan met dit onderwerp’. Ook kan de wethouder onderzoeken wat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) toestaat om een tijdelijke voorziening voor een mantelzorger te bouwen. „De PvdA zal er altijd voor zijn om op een zo effectief en acceptabel mogelijke manier zorg te verlenen aan de zorgvrager, maar ook aan zijn of haar verzorgverlener.” Ria Baak-Schreijer van het CDA en met haar een meerderheid in de raad voelde niets voor het PvdA-amendement. Zij wees er op dat in het verleden schuurtjes bij boerderijen zijn verbouwd tot woningen. Omdat dat illegaal is moesten de eigenaren de oude situatie herstellen hoewel zij vaak veel geld hebben uitgegeven voor de opknapbeurt. Zij vermoedde dat valse verwachtingen worden gewekt en mensen in een urgente situatie beslissingen nemen waar ze later spijt van krijgen. Kortom, schep helderheid in je wetgeving, aldus Ria Baak-Schreijer in een toelichting na afloop van de raadsvergadering.

De gemeenteraad stemde wel in met een amendement van Gerda Bruins (VVD) en het CDA om de vestiging van een agrarisch bedrijf op de plek van een bestaande burgerwoning in een landbouw ontwikkelingsgebieden (Log) als nieuwe vestiging aan te merken. Dit is in strijd met de beperkingen die de gemeenteraad eerder heeft bepaald voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in de verschillende Log-gebieden. Wethouder Josh Sijbom vond het amendement overbodig omdat agrariërs die zich er willen vestigen sowieso veel grond (minimaal drie hectare) nodig hebben om hun bedrijf uit te oefenen.