Opknapbeurt Laarschool begint

GOOR - De renovatie van de vroegere Laarschool begint binnen enkele weken. Het monumentale gebouw dat tot midden jaren '80 dienst deed als lagere school krijgt zowel binnen als buiten een flinke opknapbeurt die naar verwachting vier maanden in beslag neemt. Voor het plan is 400.000 euro uitgetrokken. Het college van burgemeester en wethouders beslist waarschijnlijk dinsdag aan welke aannemer zij het werk gunnen. De aannemer moet binnen twee weken beginnen.

"Alleen het meest noodzakelijke werk voeren we uit", legt woordvoerder Martijn Harbers van de gemeente Hof van Twente uit. "Dat zijn zaken die met de veiligheid van de gebruikers hebben te maken, met de arbeidsomstandigheden wetgeving en het milieu." De aannemer vernieuwt de toiletgroepen, de kantoorruimtes, een deel van de tegels in de gangen, het trappenhuis en de kantine.

De gebruikers kunnen gewoon van hun ruimte gebruik blijven maken tijdens het werk. "We willen de overlast tot een minimum beperken", zegt Martijn Harbers. Elk vertrek krijgt een aparte groep zekeringen en kabelgoten zodat aan de wildgroei van draden een einde kan worden gemaakt en de gebruikers makkelijker hun (computer)apparatuur kunnen in pluggen. Het werk begint iets later dan gepland onder meer doordat het overleg met de gebruikers meer tijd in beslag nam dan gedacht.

Aan de buitenkant van het gebouw schildert de aannemer het houtwerk, vervangt hij goten en restaureert hij de torentjes. In de Laarschool zitten onder meer de kunstuitleen, de Tuinputter (wijkvereniging Tuindorp), twee Turkse verenigingen en de kinderopvang.

Veel inwoners van Goor hebben warme herinneringen aan de voormalige school waar onder andere meester De Jong, meester Van Dam, Schoterman, Boorsma en juffrouw Schreurs en juffrouw De Vries les gaven.


Eindelijk opknapbeurt Laarschool

Renovatie College beslist volgende week

Het overleg met de gebruikers van de Laarschool heeft langer geduurd dan gedacht, maar het college van burgemeester en wethouder gaat waarschijnlijk volgende week dinsdag beslissen aan welke aannemer zij het werk gunnen.

GOOR De renovatie van de vroegere Laarschool begint binnen enkele weken. Het monumentale gebouw dat tot midden jaren ‘80 dienst deed als lagere school krijgt zowel binnen als buiten een flinke opknapbeurt die naar verwachting vier maanden in beslag neemt. Voor het plan is 400.000 euro uitgetrokken. De aannemer moet binnen twee weken beginnen met het werk aan de dependance van Verenigings- en Evenementencentrum (VEC) De Reggehof. „Alleen het meest noodzakelijke werk voeren we uit”, legt woordvoerder Martijn Harbers van de gemeente Hof van Twente uit. „Dat zijn zaken die met de veiligheid van de gebruikers hebben te maken, met de arbeidsomstandigheden wetgeving en het milieu.” De aannemer vernieuwt de toiletgroepen, de kantoorruimtes, een deel van de tegels in de gangen, het trappenhuis en de kantine.

De gebruikers kunnen gewoon van hun ruimte gebruik blijven maken tijdens het werk. „We willen de overlast tot een minimum beperken”, zegt Martijn Harbers. Elk vertrek krijgt een aparte groep zekeringen. Ook komen er kabelgoten zodat aan de wildgroei van electriciteits- en coaxdraden een einde kan worden gemaakt en de gebruikers makkelijker hun (computer)apparatuur kunnen in pluggen. Het werk begint iets later dan gepland onder meer doordat het overleg met de gebruikers meer tijd in beslag nam dan gedacht.

Aan de buitenkant van het gebouw schildert de aannemer het houtwerk, vervangt hij dakgoten en restaureert hij de torentjes. In de Laarschool zitten onder meer de kunstuitleen Hof van Twente, de Tuinputter (wijkvereniging Tuindorp), twee Turkse verenigingen, het Nivon en de kinderopvang. Veel inwoners van Goor hebben warme herinneringen aan de voormalige school waar onder andere meester De Jong, meester Van Dam, Schoterman, Boorsma en juffrouw Schreurs en juffrouw De Vries les gaven.