Bouw Hema Delden gaat door

DELDEN De aannemer zet de bouw van een pand voor de Hema tussen de Langestraat en de Zuidwal voort. De bouw is eerder stilgelegd omdat omwonenden grote moeite hadden met het plan en bezwaren maakten bij de bestuursrechter in Almelo. Zij spreken over een vierkante blokkendoos dat tussen woningen met schuine daken wordt gebouwd. 'Dat past niet', vinden de omwonenden. Zij maakten bezwaren tegen het plan onder meer omdat de winkelruimte van de Hema zou zijn vergroot ten opzichte eerdere ontwerpen. Zij verzochten de bestuursrechter om een zogeheten voorlopige voorziening. Maar dat verzoek is afgewezen waarna de aannemer het werk hervatte. Tegen de afwijzing van de bestuursrechten kunnen omwonenden nog beroep instellen bij de Raad van State.

Andere omwonenden hebben daarna opnieuw een verzoek bij de rechter ingediend om de bouwvergunning te schorsen. Bovendien is nog een zogeheten bodemprocedure ingesteld waarvan de uitspraak over een half jaar wordt verwacht.