winkelleegstand Voorstel van Goorse ondernemers valt in goede aarde bij grootste fracties

Raad wil ook graag centrumcoach

14 juni 2010

In de gemeenteraad van Hof van Twente tekent zich een ruime meerderheid af voor de aanstelling van een centrumcoach, een wens van de ondernemersvereniging Goor Collectief. Nel Hilbrink van de PvdA maakt zich grote zorgen over de leegstand van winkels in Goor en stelde al een keer eerder voor geld te reserveren voor het opwaarderen van het centrum. Nu de ondernemers zelf met een initiatief komen vraagt zij zich af of verhuurders ook een duit in het zakje kunnen doen omdat zij er baat bij hebben dat er weer huurders komen in de leegstaande panden.

De PvdA staat echter op gespannen voet met de ondernemersvereniging over afsluiting van een deel van de Grotestraat. „Wij vinden het nog steeds voor de ontwikkeling van Goor van het grootste belang dat de hoofdstraat in Goor een echte winkelstraat wordt met terrasjes en dat mensen er ongehinderd kunnen winkelen. Misschien kan zelfs de vrijdagmarkt in deze straat. Maar het feit dat we het op dat punt oneens zijn met de winkeliers hoeft niet te betekenen dat wij het niet noodzakelijk vinden dat er een forse implus wordt gegeven aan de ontwikkelingen in Goor.” De PvdA wil ook een werkgroep oprichten met raadsleden, ambtenaren en ondernemers om een impasse tussen gemeente en ondernemers te doorbreken. De PvdA sluit niet uit dat met geld uit het centrumfonds de gemeente leegstanden gebouwen koopt mede om speculatie tegen te gaan. Nel Hilbrink vindt dat in dat soort situaties de gemeente zelf ook als marktpartij mag optreden.

Harry Scholten van het CDA spreekt over een prima initiatief. „Wij zijn een warm voorstander van een centrumcoach. We hebben hierover nauw contact met de ondenemers en hebben er al uitgebreid met hen over gesproken.” Gerda Bruins van de VVD is voorstander van een beter winkelcentrum van Goor en wil dat hierover iets komt te staan in het nieuwe coalitieakkoord. Zij vraagt echter wel aandacht voor de kosten van een centrumcoach. „Wie betaalt hem of haar? De ondernemers of de gemeente? Hoe ziet het kostenplaatje er uit? Kan een winkelier die is gestopt en goede contacten heeft met de gemeente en met zijn voormalige collegaondernemers dit werk doen?